Zgrupowanie szkoleniowo-treningowe 2016

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” corocznie organizuje dla swoich studentów z Krakowa i Katowic zgrupowania szkoleniowo-treningowe, podnoszące ich sprawność fizyczną i intelektualną. Podczas zgrupowań odbywają się zajęcia ze sportów i sztuk walki, wyszkolenia strzeleckiego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z kryminalistyki i kryminologii. Studenci drugiego roku mają również zajęcia z poszukiwania osób zaginionych. Zajęcia praktyczne prowadzą…