Góra Zelce – poszukiwania osoby zaginionej

Góra Zelce (Wyżyna Wieluńska) – praca, poszukiwania, szkolenie, podnoszenie kwalifikacji – tak nasi instruktorzy WSBPI „Apeiron” działają w nieznanym przez siebie terenie podczas poszukiwania osoby zaginionej. Do przeszukania rozległy teren i liczne formy krasowe – jaskinie (w tym: Jaskinia Niespodzianka, Stalagmitowa, Za Kratą, Dwuwylotowa, Draba, Mała, Profesora Samsonowicza), leje i szczeliny. Poniżej fotorelacja z poszukiwań.

Apeiron został uhonorowany tytułem Uczelni Liderów

W Programie „Uczelnia Liderów” mogą wziąć udział uczelnie wszystkich typów: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, jak również uczelnie niepubliczne, zarówno magisterskie, jak i licencjackie. Szansę na certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, a ponadto: starają się budować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby…