Wywiad z JM Rektorem WSBPI Apeiron w Dzienniku Polskim

Dziś w Dzienniku Polskim ukazał się wywiad z JM Rektorem WSBPI Apeiron dr. Juliuszem Piwowarskim, prof. WSBPI. Tematem wywiadu jest Bezpieczeństwo nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Zagadnienia bezpieczeństwa znajdują się dzisiaj w centrum zainteresowania – władz, samorządów lokalnych oraz zwykłych ludzi. Proszę powiedzieć jak doszło do powstania kierowanej przez Pana uczelni? – Jej…