Security Forum 2017 – materiał filmowy

Security Forum 2017 Subdyscypliny nauk o bezpieczeństwie 06-07 czerwca 2017 Kraków CEL KONFERENCJI Konferencja miała stanowić interdyscyplinarne/ transdyscyplinarne forum wymiany myśli na temat badań bezpieczeństwa. Planowana konferencja była inspirowana wyodrębnieniem w Polsce nowej dyscypliny nauk o bezpieczeństwie wyrażonym w akcie administracyjnym Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2011 r.). Celem…

Wizyta na Akademii Sił Lądowych w Sibiu (Rumunia)

W dniach 14-17 czerwca 2017 r. odbyła się wizyta władz i wykładowców WSBPI “Apeiron” w Krakowie na Akademii Sił Lądowych w Sibiu (Rumunia). Wizyta odbyła się w ramach realizacji na naszej uczelni programu Erasmus+. W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej nauczycieli akademiccy przeprowadzili szereg wykładów dla studentów. Odbyło się spotkanie władz Uczelni z kierownictwem uczelni goszczącej,…

Wizyta na Universidade Autónoma de Lisboa

W dniach 16-19 maja 2017 r. gościliśmy na Universidade Autónoma de Lisboa. Wizyta odbyła się w ramach realizacji na naszej Uczelni programu Erasmus+. W trakcie wizyty Władze Uczelni odbyły spotkanie z JM Rektorem Uniwersytetu Prof. José Amado da Silva. Delegacja z WSBPI Apeiron uczestniczyła w trzeciej Międzynarodowej konferencji “Beyond Borders. People, Places, Ideas”, w której brali udział…

Akademia Obrony w Brnie

W dniach 29 – 31.05.2017 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron w Krakowie gościła na Akademii Obrony w Brnie w ramach programu Erasmus+. Podczas wizyty nasi wykładowcy dali wykłady dla studentów Akademii. JM Rektor dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI brał czynny udział w Dniu Erasmus+, w ramach którego została przeprowadzona prezentacja naszej Uczelni. Delegacja z WSBPI Apeiron odwiedziła również…

XI Security Forum 2017 Cracow

XI Security Forum 2017 Cracow Subdisciplines of Security Sciences AIM OF THE CONFERENCE The issues associated with security science in a broad sense recently have become not only one of the basic problems that are present in many areas of public life but also an extremely important field of scientific research significantly extending a substantive…