Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

Dnia 21 lutego 2020 roku w Łaziskach Górnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dra Zbigniewa Kuźniara, podpisała Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Jadasz. Celem Umowy jest m.in. stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym, badawczym i wdrożeniowym, oraz umożliwienie…

Umowa o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach

13 stycznia 2020 roku w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dr. Zbigniewa Kuźniara, podpisała Umowę o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach, reprezentowaną przez ppłk. mgr. Mirosława Stefanowa. Strony zobowiązały się m.in. do wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy; umożliwienia i zabezpieczenia rozwoju zawodowego studentów, żołnierzy i pracowników badawczo-dydaktycznych, oraz podejmowania wspólnych działań…

Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”

20 lutego 2020 roku w Katowicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dra Zbigniewa Kuźniara, podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”,reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Matyjaszczyka. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron jest wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

12 lutego 2020 roku w Knurowie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dra Zbigniewa Kuźniara, zawarła Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, reprezentowany przez Dyrektor mgr Grażynę Dąbrowską. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania dydaktyczno-wychowawczego, kulturalno-oświatowego, badawczego i wdrożeniowego, a przede wszystkim umożliwienie…

Umowa o współpracy z Państwowymi Szkołami Budownictwa – Zespołem Szkół im. Powstańców Śląskich

13 lutego 2020 roku w Bytomiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dra Zbigniewa Kuźniara, podpisała Umowę o współpracy z Państwowymi Szkołami Budownictwa – Zespołem Szkół im. Powstańców Śląskich, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Hylę. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania stron w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym i badawczym,…

Zgrupowanie zimowe 2020 – materiał filmowy

WSBPI Apeiron corocznie organizuje zimowe i letnie zgrupowania szkoleniowe dla studentów Uczelni. Podnoszą one sprawność fizyczną oraz intelektualną uczestników. W trakcie trwania zgrupowań odbywają się liczne zajęcia m. in. z taktyk i technik interwencji, sportów i sztuk walki, pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący szkolenia to wykwalifikowana kadra instruktorów, trenerów i funkcjonariuszy służb mundurowych. Poniżej zamieszczamy film…

Wizyta na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

W dniach 11–14 lutego 2020 r. władze Uczelni w ramach realizacji umowy o współpracy gościły na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Katedra Bezpečnostných Štúdií, Faculty of Political Science and International Relations). Podczas spotkania z kierownictwem Katedry zostały omówione perspektywy współpracy pomiędzy dwiema instytucjami z uwzględnieniem rozszerzenia na inne akademickie podmioty, w tym wymiany kadry…