Zgrupowanie zimowe 2020 – materiał filmowy

WSBPI Apeiron corocznie organizuje zimowe i letnie zgrupowania szkoleniowe dla studentów Uczelni. Podnoszą one sprawność fizyczną oraz intelektualną uczestników. W trakcie trwania zgrupowań odbywają się liczne zajęcia m. in. z taktyk i technik interwencji, sportów i sztuk walki, pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący szkolenia to wykwalifikowana kadra instruktorów, trenerów i funkcjonariuszy służb mundurowych. Poniżej zamieszczamy film…

Wizyta na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

W dniach 11–14 lutego 2020 r. władze Uczelni w ramach realizacji umowy o współpracy gościły na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Katedra Bezpečnostných Štúdií, Faculty of Political Science and International Relations). Podczas spotkania z kierownictwem Katedry zostały omówione perspektywy współpracy pomiędzy dwiema instytucjami z uwzględnieniem rozszerzenia na inne akademickie podmioty, w tym wymiany kadry…