Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu

Dnia 1 czerwca 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Jolantę Marecik. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i badawczej Stron, z zamiarem podnoszenia poziomu nauczania uczniów oraz kształcenia…