Zarządzanie kryzysowe - ochrona ludności- ratownictwo Apeiron

Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo

  W dniach 22-24 czerwca 2022 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie kryzysowe – ochrona ludności – ratownictwo” ZK-OL-RAT Oświęcim 2022. Organizatorzy: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Pomorska w Słupsku, Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu. Konferencja skierowana jest do teoretyków i praktyków reprezentujących administrację…