zapytanie

Informacja o zapytaniu ofertowym

  Informacja o przetargu Załączniki: Zapytanie – remonty ost Klauzula informacyjn i oświadczenie oraz formularz oferty – zapytanie – załaczniki od 1 do 3 Wzór umowy – zapytanie UMOWA_załącznik nr 4 Treść zapytania: Zapytanie ofertowe 1/2023 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na poniżej…