zapytanie ofertowe

Informacja o zapytaniu ofertowym nr 3/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2023 z dnia 11.05.2023 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na poniżej opisany przedmiot zamówienia.   Informacje ogólne o Projekcie: Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w…