Dyskusja Center for Policy Analysis zatytułowana „Common Crisis: NATO’s Response to the Pandemic”

Kolejny CEPA Virtual Event za nami! I tym razem pandemia nie przeszkodziła nam aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym na arenie międzynarodowej. Dnia 30 czerwca 2020 r. Rektor WSBPI „Apeiron” dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI wraz z Prorektorem WSBPI „Apeiron” dr. Zbigniewem Kuźniarem i Zastępcą Dyrektora ds. Międzynarodowych Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI…

Porozumienie o współpracy z firmą Ol Jacht

Kolejna dobra wiadomość dla naszych studentów! Dnia 29 czerwca 2020 r. w Giżycku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dr. Zbigniewa Kuźniara, podpisała Porozumienie o współpracy z firmą Ol Jacht, reprezentowaną przez Prezesa Mariusza Olszewskiego. Ol Jacht to firma pasjonatów żeglarstwa, zajmująca się czarterem jachtów i szkoleniem kolejnych adeptów sztuki żeglarskiej.…

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Dnia 16 czerwca 2020 roku w Nowym Sączu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dra Zbigniewa Kuźniara, podpisała Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, reprezentowanym przez Dyrektora mgra Sławomira Szczerkowskiego. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania Stron w obszarach dydaktyczno-wychowawczym i kulturalno-oświatowym,…

Porozumienie o współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą

Dnia 16 czerwca 2020 roku w Nowym Sączu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dr. Zbigniewa Kuźniara, podpisała Porozumienie o współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą, reprezentowanym przez Komendanta Głównego, bryg. Sławomira Szczerkowskiego. Celem Porozumienia jest m.in. stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i…

Porozumienie o współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dnia 10 czerwca 2020 roku w Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, reprezentowaną przez Prorektora dr. Zbigniewa Kuźniara, oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, reprezentowanym przez Dyrektora płk. Szczepana Głuszczaka. Porozumienie tworzy przestrzeń i…

Dyskusja Center for Policy Analysis zatytułowana „Uncertain Future: The EU’s Rule of Law Agenda at a Crossroads”

WSBPI „Apeiron” nie zwalnia tempa! I tym razem pandemia nie przeszkodziła nam w aktywnym prowadzeniu życia naukowego za granicą. Dnia 12 czerwca 2020 r. Rektor WSBPI „Apeiron” dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI wraz z przedstawicielami Uczelni wzięli udział w dyskusji Center for Policy Analysis zatytułowanym „Uncertain Future: The EU’s Rule of Law Agenda at…

Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”

Dnia 9 czerwca 2020 r. w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dra Zbigniewa Kuźniara, podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, reprezentowaną przez Prezesa Marcina Korowaja. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko…

The Stockton Center for International Law, U.S. Naval War College – panel dyskusyjny

Pomimo trwającego stanu epidemii, WSBPI „Apeiron” nie zwalnia tempa i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym w kraju i za granicą. Dnia 3 czerwca 2020 r. Rektor WSBPI „Apeiron” dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI wraz z przedstawicielami Uczelni, jako jedyni reprezentanci Polski, wzięli udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym The Stockton Center for International Law, U.S.…

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu

Dnia 1 czerwca 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dra Zbigniewa Kuźniara, zawarła Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Jolantę Marecik. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i badawczej Stron, z zamiarem podnoszenia…

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu

Dnia 27 maja 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, reprezentowana przez Prorektora dra Zbigniewa Kuźniara, podpisała Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu, reprezentowanym przez Prezesa Pawła Dyngosza. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy, w tym wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji…