Porozumienie o współpracy z firmą Ol Jacht

Kolejna dobra wiadomość dla naszych studentów! Dnia 29 czerwca 2020 r. w Giżycku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z firmą Ol Jacht, reprezentowaną przez Prezesa Mariusza Olszewskiego. Ol Jacht to firma pasjonatów żeglarstwa, zajmująca się czarterem jachtów i szkoleniem kolejnych adeptów sztuki żeglarskiej. Jachty cumują w Pięknej Górze koło…

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Dnia 16 czerwca 2020 roku w Nowym Sączu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, reprezentowanym przez Dyrektora mgra Sławomira Szczerkowskiego. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania Stron w obszarach dydaktyczno-wychowawczym i kulturalno-oświatowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy…

Porozumienie o współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą

Dnia 16 czerwca 2020 roku w Nowym Sączu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą, reprezentowanym przez Komendanta Głównego, bryg. Sławomira Szczerkowskiego. Celem Porozumienia jest m.in. stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.…

Porozumienie o współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dnia 10 czerwca 2020 roku w Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, reprezentowanym przez Dyrektora płk. Szczepana Głuszczaka. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron…

Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”

Dnia 9 czerwca 2020 r. w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, reprezentowaną przez Prezesa Marcina Korowaja. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa. „Combat Alert”…

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu

Dnia 1 czerwca 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Jolantę Marecik. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i badawczej Stron, z zamiarem podnoszenia poziomu nauczania uczniów oraz kształcenia…

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu

Dnia 27 maja 2020 roku we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem KS Amator – Braterstwo.eu, reprezentowanym przez Prezesa Pawła Dyngosza. Celem Porozumienia jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy, w tym wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.…