Umowa o współdziałaniu z Główną Wojskową Szkołą Średnią Husarz we Wrocławiu

W „Apeironie” bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem szkolnym i podejmujemy wiele wspólnych inicjatyw służących podnoszeniu poziomu nauczania uczniów i kształcenia studentów, rozwojowi kadr naukowych i dydaktycznych oraz popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa. Tym milej nam poinformować, że dnia 21 maja 2020 r. poczyniliśmy uzgodnienia odnośnie współdziałania z Główną Wojskową Szkołą Średnią Husarz…

Porozumienie o współpracy z Urzędem Gminy Niegosławice

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka a dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek widzimy, jak kluczowe ma znaczenie dla funkcjonowania każdego z nas. Tym milej nam poinformować, że dnia 21 kwietnia 2020 roku w Niegosławicach, przy dochowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Urzędem Gminy…

Współpraca na odległość – Microsoft Office 365 – Microsoft Teams

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w związku z prowadzeniem zajęć w formie e-learningu, na platformie Microsoft Office 365 uruchomiliśmy usługę Microsoft Teams. Zachęcamy wszystkich do korzystania i zapoznania się z możliwościami usługi. https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software Wszyscy wykładowcy i studenci oraz pozostali pracownicy WSBPI Apeiron w ramach licencji Office 365 mają dostęp do aplikacji MS Teams, która umożliwia…

#ZostańWDomu komunikat dla studentów

Szanowni Studenci, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego sugerujemy, aby wszelkie sprawy np. zaświadczenia, pytania i kwestie problematyczne rozwiązywać telefonicznie (Kraków: 12/4223068, +48 663 350 870; Katowice: 32/2051325, +48 534 082 592) lub mailowo (apeiron@apeiron.edu.pl).   Sekretariaty są dla Państwa dostępne w następujących dniach: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie: poniedziałki, środy, czwartki…

Porozumienie z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Saryusza Zamoyskiego

Dnia 9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Saryusza Zamoyskiego, reprezentowaną przez Dowódcę płk. Piotra Franciszka Zieję. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wspólnego działania Stron na rzecz obronności państwa i wychowania…

Porozumienie o współpracy między 11. Batalionem Remontowym a WSBPI Apeiron

Dnia 9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 11. Batalionem Remontowym, reprezentowanym przez Dowódcę ppłk. Ireneusza Maślankę. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania m.in. poprzez: wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego, oraz…

Porozumienie z 11. Batalionem Dowodzenia

Dnia 9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 11. Batalionem Dowodzenia, reprezentowanym przez Dowódcę ppłk. Ireneusza Mikę. Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań służących wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego, oraz edukacji dla bezpieczeństwa,…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

13 lutego 2020 roku w Pyskowicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Umowę o współpracy z Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Edytę Mierzwę. Umowa ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym, badawczym i wdrożeniowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska akademickiego ze…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

14 lutego 2020 roku w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła umowę o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych, reprezentowanym przez Dyrektora mgra Lesława Ogona. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej, badawczej i wdrożeniowej, w tym umożliwienie szeroko rozumianego współdziałania środowiska akademickiego ze środowiskiem szkolnym.…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

Dnia 21 lutego 2020 roku w Łaziskach Górnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Jadasz. Celem Umowy jest m.in. stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym, badawczym i wdrożeniowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska…