Umowa o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach

13 stycznia 2020 roku w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach, reprezentowaną przez ppłk. mgr. Mirosława Stefanowa. Strony zobowiązały się m.in. do wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy; umożliwienia i zabezpieczenia rozwoju zawodowego studentów, żołnierzy i pracowników badawczo-dydaktycznych, oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji obronności i szeroko…

Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”

20 lutego 2020 roku w Katowicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”,reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Matyjaszczyka. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron jest wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

12 lutego 2020 roku w Knurowie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, reprezentowany przez Dyrektor mgr Grażynę Dąbrowską. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania dydaktyczno-wychowawczego, kulturalno-oświatowego, badawczego i wdrożeniowego, a przede wszystkim umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowisk akademickich i…

Umowa o współpracy z Państwowymi Szkołami Budownictwa – Zespołem Szkół im. Powstańców Śląskich

13 lutego 2020 roku w Bytomiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współpracy z Państwowymi Szkołami Budownictwa – Zespołem Szkół im. Powstańców Śląskich, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Hylę. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania stron w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym i badawczym, a przede wszystkim umożliwienie szeroko rozumianej…

Wizyta na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

W dniach 11–14 lutego 2020 r. władze Uczelni w ramach realizacji umowy o współpracy gościły na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Katedra Bezpečnostných Štúdií, Faculty of Political Science and International Relations). Podczas spotkania z kierownictwem Katedry zostały omówione perspektywy współpracy pomiędzy dwiema instytucjami z uwzględnieniem rozszerzenia na inne akademickie podmioty, w tym wymiany kadry…

ERASMUS+ DAY IN APEIRON: INTERNATIONAL COMMUNICATION TRAINING FOR STUDENTS AND SCHOLARS

10 października 2019 r. nasze Biuro Współpracy Międzynarodowej i Zespół Erasmus+ organizowało Erasmus+ Day, czyli dzień Erasmus+. W ramach tego dnia zorganizowano warsztaty: pierwszy moduł od godz. 10.00 do godz. 14.00 dotyczył umiejętności w komunikacji interkulturowej i poprowadziła go Pani dr Marzanna Farnicka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, certyfikowany psycholog; drugi moduł od godz. 14.30 do godz. 16.00…

Estonian Libraries Association

W dniu 14 sierpnia 2019 r. gościliśmy w murach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie siedemnastoosobową delegację ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Estońskich (Estonian Libraries Association). Duża część delegacji to pracownicy bibliotek związanych z bezpieczeństwem, stąd byli bardzo zainteresowani księgozbiorem, organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki WSBPI „APEIRON”. Dodatkowo słuchacze zostali zapoznani z działalnością wydawniczą WSBPI…