Konferencja prasowa w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet

Dnia 4 marca 2016 r. w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet w Krakowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicepremier, minister dr Jarosław Gowin podsumował pierwsze 100 dni pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do priorytetów zaliczył: innowacyjność, jakość kształcenia i badań oraz deregulację szkolnictwa wyższego. W konferencji wziął udział JM Rektor dr Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI…