Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

SECURITY FORUM 2018, 44 CICA

SECURITY FORUM 2018
44 CICA
05‒07 czerwca 2018
Kraków

CEL KONFERENCJI
Konferencja ma charakter cykliczny i stanowi interdyscyplinarne/ transdyscyplinarne forum wymiany myśli na temat badań bezpieczeństwa.
Edycja w 2018 r. jest współorganizowana z międzynarodową organizacją CICA stowarzy¬szoną w the Union of Interentional Associations. CICA powstała 35 lat temu w Hiszpanii jako Coloqiuos Internationales sobre Cerbero y Agresion. Celem tej organizacji było i jest wspomaganie procesu pokojowego. Przez lata uczestnicy CICA tworzyli i tworzą jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych w zakresie przemocy, terroryzmu, pokoju, konfliktu z punktu widzenia różnych dziedzin. Za swoją działalność CICA zo¬stała uhonorowana nagrodą UNESCO w 1989 roku, członkowie CICA są i byli założycielami takich organizacji jak: ISRA (International Society of Research on Aggression), TSR (Society for Terrorism Research). Do dzisiaj w spotkaniach CICA wzięło udział około 2 000 naukowców z różnych części świata. Do tej pory CICA odbyła tylko dwukrotnie w Polsce, w Zakopanem (2008) i w Zielonej Górze (2014).

Przykładowe zagadnienia szczegółowe:
1. Ryzyka i zagrożenia dla Europy
2. Misja NATO
3. Polityka bezpieczeństwa i obronności w działaniach Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej
4. Relacje UE – NATO
5. Relacje OECD – Rosja
6. Sojusze dwustronne i wielostronne
7. BREXIT i problemy z tym związane
1. Problemy związane z falami migrantów i uchodźców
2. Nauki o bezpieczeństwie – security sciences a studia nad bezpieczeństwem – security studies. Perspektywy badawcze dotyczące problemów bezpieczeństwa w perspektywie globalnej, lokalnej i personalnej. Siatka pojęciowa i metodologia nauk o bezpieczeństwie
3. Narodowe i międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa państwa
4. Utrzymanie bezpieczeństwa na poziomach publicznym i indywidualnym
5. Kultura bezpieczeństwa: wymiar personalny, grupowy, narodowy, międzynarodowy
6. Konflikt i agresja
Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne: j. polski, j. angielski

MIEJSCE
Obrady (05‒07.06.2018)
Grand Ascot Hotel ****
ul. Józefa Szujskiego 4, 31‒123 Kraków
tel. +48 12 446 76 02
www.grandascot.pl

Ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego, wraz z abstraktem wystąpienia został przedłużony do 20.05.2018

HONOUR COMMITTEE
Assoc. Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow, Cracow, Poland
BG. Prof. Eng. Ghita BARSAN, PhD., Rector of “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania
Miguel BETTINI, PhD., Director of Instituto de Estudios Psicobiosociales y de Intervención en Violencias “IEPSIV”, Bogota, Colombia
Brigadier General Plamen Nikolov BOGDANOV, Rector of Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Juan CAYON, PhD., Rector of Nebrija University, Madrid, Spain
Police Colonel Marek FAŁDOWSKI, PhD., Commandant-Rector of the Police Academy in Szczytno, Poland
Prof. Adam FRĄCZEK, UNESCO – Poland
Dr. h. c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc., MBA, President of The University of Security Management in Košice, Košice, Slovakia
Prof. Mykhailo LOSHYTSKIY, Rector of National Prosecution Academy of Ukraine, Kiev, Ukraine
Josef POŽÁR, doc. RNDr., CSc., Vice-rector of The Police Academy of the Czech Republic in Prague., Prague, Czech Republic
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., Rector of Armed Forces Academy of General Stefanik, Liptovsky Mikulas, Slovakia
Prof. José Amado DA SILVA, Rector of Autónoma University, Lisboa, Portugal
Prof. Larisa YANKOVSKA, Chancellor of Lviv University of Business and Law, Lviv, Ukraine

SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Cracow, Poland – Chairman of the Scientific Committee
Prof. Martin RAMIREZ, Madrid, Spain – Chairman of the Scientific Committee
Prof. Waldemar KITLER, Warsaw, Poland
Prof. Vanya Kuzdova BANABAKOVA, PhD., Veliko Tarnovo, Bulgaria
Prof. JUDr. Ing. Prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc., Bratislava, Slovakia
Prof. Marian CIEŚLARCZYK, PhD., Siedlce, Poland
Prof. Wojciech CYNARSKI, PhD., Rzeszów, Poland
Prof. Janusz GIERSZEWSKI, PhD., Słupsk, Poland
Prof. Teresa GRABIŃSKA, PhD., Wroclaw, Poland
Prof. dr. Saulius GREIČIUS, Vilnius, Lithuania
Prof. František HANZLÍK, PhD., Brno, Czech Republic
Prof. Kuba JAŁOSZYŃSKI, PhD., Szczytno, Poland
Prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Liptovský Mikuláš, Slovakia
Prof. Natalia KALASHNIK, Kiev, Ukraine
Prof. Mariusz KUBIAK, PhD., Siedlce, Poland
Prof. Miroslaw SKIBNIEWSKI, PhD., Maryland, USA
Prof. Andii SHEVTSOV, PhD., Kiev, Ukraine
Prof. Jan MACIEJEWSKI, PhD., Wrocław, Poland
Prof. Piotr MAJER, PhD., Olsztyn, Poland
Prof. Jana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Žilina, Slovakia
Prof. Jerzy OCHMANN, PhD., Cracow, Poland
Prof. Andrzej PIECZYWOK, PhD., Bydgoszcz, Poland
Prof. Viktor PORADA, DrSc., dr.h.c., mult., Prague, Czech Republic
Prof. Birute PRANEVICIENE, PhD., Vilnius, Lithuania
Prof. Lyubomyr SOPILNYK, PhD., Lviv, Ukraine
Prof. E. h. Dr. h. c. Otto STAMMERMANN, Markhausen, Germany
Prof. Andrzej URBANEK, PhD., Słupsk, Poland
Prof. Janina ZIĘBA-PALUS, PhD., Cracow, Poland
Assoc. Prof. Monika BLIŠTANOVA, PhD., Košice, Slovakia
Assoc. Prof. Krzysztof DRABIK, PhD., Warsaw, Poland
Assoc. Prof. Agnieszka FILIPEK, PhD., Siedlce, Poland
Assoc Prof. Karen HALLBERG, PhD., Bariloche, Argentina
Assoc. Prof. Arthur J. KENDALL, PhD., Seminole, Florida, USA
Assoc. Prof. Tomasz KOŚMIDER, PhD., Warsaw, Poland
Assoc. Prof. Antoni OLAK, PhD., Lublin, Poland
Assoc. Prof. Damián ONYEKWERE, PhD., Madrid, Spain
Assoc. Prof. Camilla PAGANI, PhD., Roma, Italia
Assoc. Prof. Jolanta WĄS-GUBAŁA, PhD., Cracow, Poland
Assoc. Prof. Luis Garcia SEGURA, PhD., Madrid, Spain
Assoc. Prof. Agata TYBURSKA, PhD., Szczytno, Poland
Assoc. Prof. Waldemar ZUBRZYCKI, PhD., Szczytno, Poland
Assoc. Prof. Vaiva ZUZEVIČIŪTĖ. PhD., Vilnius, Lithuania
Assoc. Prof. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., Banská Bystrica, Slovakia
Assoc. Prof. Stanislav KRIŽOVSKÝ, PhD., Košice, Slovakia
Assoc. Prof. doc. Vasyl ZAPLATYNSKYI, PhD., prof. ASBH, Kiev, Ukraine

ORGANISING COMMITEE
Lech CHOJNOWSKI, PhD., Słupsk, Poland
Wojciech CZAJKOWSKI, PhD., Cracow, Poland
Marzanna FARNICKA, PhD., Cracow, Poland
Wojciech HRYNICKI, PhD., Cracow, Poland
Paweł PAJORSKI, PhD., Cracow, Poland
Inga URIADNIKOVA, PhD., Kiev, Ukraine
Andrzej WAWRZUSISZYN, PhD., Olsztyn, Poland
Jarosław DZIUBIŃSKI, Cracow, Poland
Marta PANKIV, Cracow, Poland
Jacek PIWOWARSKI, Cracow, Poland
Radosława RODASIK, Cracow, Poland
Anna SEWERYN, Cracow, Poland
Jarosław STELMACH, PhD.,Wrocław, Poland
Josef ZAT’KO, PhD., Podhajska, Slovakia

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!


SECURITY FORUM 2018
44 CICA
June 05‒07, 2018
Cracow

AIM OF THE CONFERENCE
The Conference is cyclical and intended to create interdisciplinary/ transdisciplinary forum for exchange of thoughts in the area of security sciences.
This edition is organised in cooperation with CICA, which is an international organisa¬tion associated in the Union of International Associations. CICA was established 35 years ago in Spain as Coloqiuos Internationales sobre Cerbero y Agresion. The aim of this organisation is to support the peace process. For years, CICA participants have created a wide-ranging platform for exchange of thoughts, information and research reports on violence, terrorism, peace, conflict from the point of view of various perspectives. In recognition of their activities CICA was honoured with the UNESCO prize in 1989; CICA members are founders of such organisations as: ISRA (International Society of Research on Aggression), TSR (Society for Terrorism Research). Until now CICA meetings have gathered approximately 2,000 scientists from various parts of the world. So far, CICA has been held only twice in Poland, in Zakopane (2008) and in Zielona Góra (2014).

Tentative topics:
1. Risks and Threats of Europe
2. NATO’s mission
3. Security and Defence policy in EU Council and commission
4. EU & NATO
5. OSCE & Russia
6. Bilateral and multilateral alliances
7. Problems of the BREXIT
8. Control of flows of migrants and refugees
9. Security sciences and security studies. Research perspectives concerning security problems in the global, local and personal perspective. Conceptual framework and security scienc¬es methodology
10. National and international aspects of state security
11. Preserving Security at public and private levels
12. Security culture
13. Conflict and aggression
14. The conference will be supported by simultaneous translations (Polish, English).

VENUE
Presentations (05‒07.06.2018)
Grand Ascot Hotel ****
Józefa Szujskiego 4 St., 31‒123 Kraków
tel. +48 12 446 76 02
www.grandascot.pl
Sending application, including abstract to cracowsecurity@apeiron.edu.pl........... 20.05.2018

HONOUR COMMITTEE
Assoc. Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow, Cracow, Poland
BG. Prof. Eng. Ghita BARSAN, PhD., Rector of “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania
Miguel BETTINI, PhD., Director of Instituto de Estudios Psicobiosociales y de Intervención en Violencias “IEPSIV”, Bogota, Colombia
Brigadier General Plamen Nikolov BOGDANOV, Rector of Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Juan CAYON, PhD., Rector of Nebrija University, Madrid, Spain
Police Colonel Marek FAŁDOWSKI, PhD., Commandant-Rector of the Police Academy in Szczytno, Poland
Prof. Adam FRĄCZEK, UNESCO – Poland
Dr. h. c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc., MBA, President of The University of Security Management in Košice, Košice, Slovakia
Prof. Mykhailo LOSHYTSKIY, Rector of National Prosecution Academy of Ukraine, Kiev, Ukraine
Josef POŽÁR, doc. RNDr., CSc., Vice-rector of The Police Academy of the Czech Republic in Prague., Prague, Czech Republic
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., Rector of Armed Forces Academy of General Stefanik, Liptovsky Mikulas, Slovakia
Prof. José Amado DA SILVA, Rector of Autónoma University, Lisboa, Portugal
Prof. Larisa YANKOVSKA, Chancellor of Lviv University of Business and Law, Lviv, Ukraine

SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Cracow, Poland – Chairman of the Scientific Committee
Prof. Martin RAMIREZ, Madrid, Spain – Chairman of the Scientific Committee
Prof. Waldemar KITLER, Warsaw, Poland
Prof. Vanya Kuzdova BANABAKOVA, PhD., Veliko Tarnovo, Bulgaria
Prof. JUDr. Ing. Prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc., Bratislava, Slovakia
Prof. Marian CIEŚLARCZYK, PhD., Siedlce, Poland
Prof. Wojciech CYNARSKI, PhD., Rzeszów, Poland
Prof. Janusz GIERSZEWSKI, PhD., Słupsk, Poland
Prof. Teresa GRABIŃSKA, PhD., Wroclaw, Poland
Prof. dr. Saulius GREIČIUS, Vilnius, Lithuania
Prof. František HANZLÍK, PhD., Brno, Czech Republic
Prof. Kuba JAŁOSZYŃSKI, PhD., Szczytno, Poland
Prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Liptovský Mikuláš, Slovakia
Prof. Natalia KALASHNIK, Kiev, Ukraine
Prof. Mariusz KUBIAK, PhD., Siedlce, Poland
Prof. Miroslaw SKIBNIEWSKI, PhD., Maryland, USA
Prof. Andii SHEVTSOV, PhD., Kiev, Ukraine
Prof. Jan MACIEJEWSKI, PhD., Wrocław, Poland
Prof. Piotr MAJER, PhD., Olsztyn, Poland
Prof. Jana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Žilina, Slovakia
Prof. Jerzy OCHMANN, PhD., Cracow, Poland
Prof. Andrzej PIECZYWOK, PhD., Bydgoszcz, Poland
Prof. Viktor PORADA, DrSc., dr.h.c., mult., Prague, Czech Republic
Prof. Birute PRANEVICIENE, PhD., Vilnius, Lithuania
Prof. Lyubomyr SOPILNYK, PhD., Lviv, Ukraine
Prof. E. h. Dr. h. c. Otto STAMMERMANN, Markhausen, Germany
Prof. Andrzej URBANEK, PhD., Słupsk, Poland
Prof. Janina ZIĘBA-PALUS, PhD., Cracow, Poland
Assoc. Prof. Monika BLIŠTANOVA, PhD., Košice, Slovakia
Assoc. Prof. Krzysztof DRABIK, PhD., Warsaw, Poland
Assoc. Prof. Agnieszka FILIPEK, PhD., Siedlce, Poland
Assoc Prof. Karen HALLBERG, PhD., Bariloche, Argentina
Assoc. Prof. Arthur J. KENDALL, PhD., Seminole, Florida, USA
Assoc. Prof. Tomasz KOŚMIDER, PhD., Warsaw, Poland
Assoc. Prof. Antoni OLAK, PhD., Lublin, Poland
Assoc. Prof. Damián ONYEKWERE, PhD., Madrid, Spain
Assoc. Prof. Camilla PAGANI, PhD., Roma, Italia
Assoc. Prof. Jolanta WĄS-GUBAŁA, PhD., Cracow, Poland
Assoc. Prof. Luis Garcia SEGURA, PhD., Madrid, Spain
Assoc. Prof. Agata TYBURSKA, PhD., Szczytno, Poland
Assoc. Prof. Waldemar ZUBRZYCKI, PhD., Szczytno, Poland
Assoc. Prof. Vaiva ZUZEVIČIŪTĖ. PhD., Vilnius, Lithuania
Assoc. Prof. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., Banská Bystrica, Slovakia
Assoc. Prof. Stanislav KRIŽOVSKÝ, PhD., Košice, Slovakia
Assoc. Prof. doc. Vasyl ZAPLATYNSKYI, PhD., prof. ASBH, Kiev, Ukraine

ORGANISING COMMITEE
Lech CHOJNOWSKI, PhD., Słupsk, Poland
Wojciech CZAJKOWSKI, PhD., Cracow, Poland
Marzanna FARNICKA, PhD., Cracow, Poland
Wojciech HRYNICKI, PhD., Cracow, Poland
Paweł PAJORSKI, PhD., Cracow, Poland
Inga URIADNIKOVA, PhD., Kiev, Ukraine
Andrzej WAWRZUSISZYN, PhD., Olsztyn, Poland
Jarosław DZIUBIŃSKI, Cracow, Poland
Marta PANKIV, Cracow, Poland
Jacek PIWOWARSKI, Cracow, Poland
Radosława RODASIK, Cracow, Poland
Anna SEWERYN, Cracow, Poland
Jarosław STELMACH, PhD.,Wrocław, Poland
Josef ZAT’KO, PhD., Podhajska, Slovakia
We cordially invite you to participate!


Program konferencji: Conference pragram_WSBPI_Security Forum

COMMITTEE

Security Forum Krakow 2018 - 44 CICA

Security Forum Cracow 2018 - 44 CICA

Formularz zgloszenia_Security Forum Cracow 2018 - 44 CICA

Applicaton form_Security Forum Cracow 2018 - 44 CICA

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close