Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 12 czerwca 2014 r.

W dniu 12 czerwca 2014 r. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, odbyła się konferencja naukowaorganizowana przez Biuro Ochrony Rządu i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie pt. Bezpieczeństwo osób ustawowo podlegających ochronie wobec zagrożeń w XXI wieku. Honorowy patronat nad konferencją objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan prof. dr hab. Stanisław Koziej. W konferencji wziął udział JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa…