SECURITY FORUM 2018, 44 CICA

SECURITY FORUM 2018  44 CICA 05‒07 czerwca 2018 Kraków CEL KONFERENCJI Konferencja ma charakter cykliczny i stanowi interdyscyplinarne/ transdyscyplinarne forum wymiany myśli na temat badań bezpieczeństwa. Edycja w 2018 r. jest współorganizowana z międzynarodową organizacją CICA stowarzy¬szoną w the Union of Interentional Associations. CICA powstała 35 lat temu w Hiszpanii jako Coloqiuos Internationales sobre Cerbero…

Fotorelacja ze zgrupowania szkoleniowo-treningowego 2018 – III turnus

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego corocznie organizuje zgrupowania szkoleniowe dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Zamiejscowego Wydziału w Katowicach. Mają one na celu podnoszenie sprawności fizycznej i intelektualnej uczestników. Podczas zgrupowań odbywają się zajęcia ze sportów i sztuk walki, wyszkolenia strzeleckiego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z kryminalistyki i kryminologii. Zajęcia praktyczne prowadzą instruktorzy,…

Delegacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa „Apeiron” z wizytą na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie

W dniach 11–13 kwietnia 2018 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie, z dr hab. Juliuszem Piwowarskim, prof. WSBPI, na czele, gościła w Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie. Wizyta odbyła się w ramach realizacji programu Erasmus+. Uczestnicy wyjazdu przeprowadzili szereg zajęć dla studentów Uczelni goszczącej oraz wzięli udział w szkoleniach typu „job shadowing”.…

Praktyki w ramach Erasmus+

Od marca do maja 2018 r. gościmy na naszej Uczelni troje studentów z Akademii Sił Lądowych w Sibiu (Rumunia). To już druga wizyta studentów z tej uczelni partnerskiej, którzy realizują w WSBPI „Apeiron” w Krakowie program praktyki w ramach programu Erasmus+. Pod opieką promotorów pomocniczych dra hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora WSBPI „Apeiron” w Krakowie oraz…

Narodowa Akademia Prokuratury Ukrainy w Kijowie

W dniach 14 – 15 grudnia 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie przebywała z wizytą w Narodowej Akademii Prokuratury Ukrainy w Kijowie. Podczas wizyty została podpisana Umowa o współpracy między dwiema instytucjami. Kierownictwo naszej Uczelni i Akademii w Kijowie omówiło perspektywy przyszłych wspólnych działań, w tym wymiany kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenia szkoleń, kursów, organizacji konferencji,…