Delegacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa „Apeiron” z wizytą na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie

W dniach 11–13 kwietnia 2018 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie, z dr hab. Juliuszem Piwowarskim, prof. WSBPI, na czele, gościła w Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie. Wizyta odbyła się w ramach realizacji programu Erasmus+. Uczestnicy wyjazdu przeprowadzili szereg zajęć dla studentów Uczelni goszczącej oraz wzięli udział w szkoleniach typu „job shadowing”.…

Praktyki w ramach Erasmus+

Od marca do maja 2018 r. gościmy na naszej Uczelni troje studentów z Akademii Sił Lądowych w Sibiu (Rumunia). To już druga wizyta studentów z tej uczelni partnerskiej, którzy realizują w WSBPI „Apeiron” w Krakowie program praktyki w ramach programu Erasmus+. Pod opieką promotorów pomocniczych dra hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora WSBPI „Apeiron” w Krakowie oraz…

Narodowa Akademia Prokuratury Ukrainy w Kijowie

W dniach 14 – 15 grudnia 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie przebywała z wizytą w Narodowej Akademii Prokuratury Ukrainy w Kijowie. Podczas wizyty została podpisana Umowa o współpracy między dwiema instytucjami. Kierownictwo naszej Uczelni i Akademii w Kijowie omówiło perspektywy przyszłych wspólnych działań, w tym wymiany kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenia szkoleń, kursów, organizacji konferencji,…

Wizyta w Instytucie Zarządzania Ochrony Państwowej Ukrainy

W dniach 23-24 listopada 2017 r. władze Uczelni w ramach realizacji Umowy o współpracy gościły w Instytucie Zarządzania Ochrony Państwowej Ukrainy. Podczas spotkania z kierownictwem Instytutu zostały omówione perspektywy współpracy pomiędzy dwiema instytucjami, w tym wymiany kadry, możliwości realizacji programu podwójnych dyplomów, organizacji wspólnych projektów, podpisania umowy w ramach programu Erasmus+. Wizyta w Kijowie łączyła…

16 października 2017 r.

Na zaproszenie Władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI oraz Kanclerz Uczelni Barbara Piwowarska uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego 2017/2018 tej krakowskiej Uczelni. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości.

Wizyta na Uniwersytecie Nebrija w Madrycie

W dniach 18-20 września 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie przebywała z oficjalną wizytą na Uniwersytecie Nebrija w Madrycie. Delegacji przewodniczył Rektor WSBPI „Apeiron” w Krakowie dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI. W skład delegacji wchodzili: Kanclerz Uczelni Barbara Piwowarska, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Janusz Gierszewski, redaktor prowadzący czasopisma naukowego „Security Dimensions: International &…

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Koszyce drugie co do wielkości miasto Republiki Słowackiej, nazywane „stalowym sercem Słowacji” z racji największej huty żelaza, która znajduje się na terenie miasta. Samo miasto leży w historycznym regionie Abov (20 km od granicy z Węgrami i po 90 km od granic Polski i Ukrainy). Miasto w roku 2013 wraz z francuską Marsylią zostało wyróżnione…

Security Forum 2017 – materiał filmowy

Security Forum 2017 Subdyscypliny nauk o bezpieczeństwie 06-07 czerwca 2017 Kraków CEL KONFERENCJI Konferencja miała stanowić interdyscyplinarne/ transdyscyplinarne forum wymiany myśli na temat badań bezpieczeństwa. Planowana konferencja była inspirowana wyodrębnieniem w Polsce nowej dyscypliny nauk o bezpieczeństwie wyrażonym w akcie administracyjnym Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2011 r.). Celem…

Wizyta na Akademii Sił Lądowych w Sibiu (Rumunia)

W dniach 14-17 czerwca 2017 r. odbyła się wizyta władz i wykładowców WSBPI „Apeiron” w Krakowie na Akademii Sił Lądowych w Sibiu (Rumunia). Wizyta odbyła się w ramach realizacji na naszej uczelni programu Erasmus+. W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej nauczycieli akademiccy przeprowadzili szereg wykładów dla studentów. Odbyło się spotkanie władz Uczelni z kierownictwem uczelni goszczącej,…