XI Security Forum 2017 Cracow

XI Security Forum 2017 Cracow Subdisciplines of Security Sciences AIM OF THE CONFERENCE The issues associated with security science in a broad sense recently have become not only one of the basic problems that are present in many areas of public life but also an extremely important field of scientific research significantly extending a substantive…

Studia i co dalej…? – spotkanie Studentów WSBPI Apeiron z Panem Andrzejem Cichockim

Szanowni Studenci, dnia 12 maja 2017 r. godz. 16:00 w auli przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie odbędzie się spotkanie z Panem Andrzejem Cichockim, trenerem biznesu, menadżerem oraz dyrektorem i prawnikiem największych firm finansowych w kraju, który odpowie na pytanie „Studia i co dalej?”. Andrzej Cichocki – prawnik, dyrektor największych firm finansowych w kraju (AIC Petrol,  AIG Amplico…

Konferencja w Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 26 kwietnia 2017 roku JM Rektor dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI, Kanclerz Barbara Piwowarska, Prorektor dr hab. prof. nzw. Janusz Gierszewski oraz Wykładowca dr Andrzej Czop uczestniczyli w konferencji: Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i formalna. w Akademii Sztuki Wojennej. Organizatorami konferencji byli: Akademia Sztuki Wojennej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, Polska Matej Bel…

VI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. Władze naszej Uczelni JM Rektor dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI, Kanclerz Barbara Piwowarska, Prorektor ds. kształcenia i rozwoju dr hab. prof. nzw. Janusz Gierszewski oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach dr Wojciech Czajkowski uczestniczyli w VI Ogólnopolskich Warsztatach Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności. Tematem warsztatów było Diagnozowanie i doskonalenie bezpieczeństwa w…

Certyfikat Studia z Przyszłością

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż dnia 13 kwietnia 2017 roku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie została wyróżniona Certyfikatem „Studia z Przyszłością”. Do akredytacji w ramach Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe,…

Akademia Sił Lądowych im. Nicolae Balcescu w Sibiu

W dniach 10 – 14 kwietnia 2017 r. gościliśmy na naszej uczelni płk. prof. Vasile Carutasu. To już druga wizyta przedstawicieli Akademii Sił Lądowych im. Nicolae Balcescu w Sibiu, Rumunia, z którą Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie podpisała umowę bilateralną w ramach realizacji programu Erasmus+. Płk. prof. Vasile Carutasu spotkał się z władzami uczelni…

Sympozjum dotyczące bezpieczeństwa na wodzie

w dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się Sympozjum dotyczące bezpieczeństwa na wodzie. Konferencja odbyła się w miejscowości Charzykowy. Uczestniczyli w niej między innymi: WOPR Policja Straż miejska Straż pożarna dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI – Rektor WSBPI Apeiron Barbara Piwowarska – Kanclerz WSBPI…

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 22.03.2017 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Rektorowi naszej Uczelni dr. Juliuszowi Piwowarskiemu. Jako podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego wskazano książkę: Juliusz Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ISBN 978‒83‒7467‒265‒8 oraz pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze. Serdecznie gratulujemy…

Wojskowo-Sportowe Liceum w Czerniowcach na Ukrainie

W dniach 20-22 lutego 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie w ramach realizacji umowy o współpracy odwiedziła Wojskowo-Sportowe Liceum w Czerniowcach na Ukrainie. Podczas wizyty odbyła się prezentacja Liceum, nasza delegacja została zapoznana z warunkami nauki oraz warunkami bytowymi licealistów. W trakcie spotkania z uczniami, ich rodzicami, gronem pedagogicznym i dyrekcją Liceum przedstawiciele WSBPI „Apeiron” przekazali…

Podkarpackie Targi Edukacyjne 2017

W dniach od 14 lutego do 17 lutego gościmy na Podkarpackich Targach Edukacyjnych. Przyszli kandydaci WSBPI Apeiron mają okazję uzyskać informacje na temat zasad rekrutacji i prowadzonych studiów I i II stopnia na Krakowskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz studiów I stopnia na Katowickim Wydziale Zamiejscowym.