Szkolenie walki wręcz dla służb mundurowych

W dniach 28-29 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie odbyło się szkolenie walki wręcz dla służb mundurowych. Uczestnicy szkolili się miedzy innymi z: praktycznej nauki i doskonalenia indywidualnego z walki wręcz, praktycznej nauki i doskonalenia umiejętności współdziałania w zespole, praktycznej nauki i doskonalenia technik i taktyk interwencji, praktycznej nauki i doskonalenia…

Targi edukacyjne w Oświęcimiu

Instruktorzy z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” brali dzisiaj udział w XII Powiatowych Targach Akademickich w „Konarze” – Absolwent 2017.  Przyszli kandydaci na targach mieli okazję uzyskać rzetelne informacje na temat zasad rekrutacji na poszczególne Wydziały w WSBPI Apeiron oraz poznać wyposażenie treningowe używane podczas zajęć praktycznych na naszej Uczelni. Miejsce odbywania się targów to…

Podpisanie umowy o współpracy

W dniu dzisiejszym JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie dr Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI  podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Wyższa Szkoła Gospodarki jest najstarszą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja tej uczelni została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia…

Periodyzacja przygotowania sportowców

Jednym z najważniejszych celów osób zaangażowanych w bezpieczeństwo winno być utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej, wyspecjalizowanej w kierunku uprawianej konkurencji w danej dyscyplinie sportu. Realizacja tego celu wymaga ciągłego doskonalenia teoretyczno-metodycznych podstaw wieloletniego przygotowania, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach współzawodnictwa. W nowoczesnym świecie sport stanowi bowiem zjawisko masowe nie tylko z tego względu, iż czynne…

Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy dni i godziny pracy Dziekanatu w Krakowie: ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków poniedziałek , środa, czwartek, piątek, 9.00 – 17.00 wtorek – nieczynne ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków sobota – niedziela (zjazdowa), 9.00 – 17.00 zapisy@apeiron.edu.pl dziekanat2@apeiron.edu.pl tel. 12/422-30-68, +48/663-350-870 Dyżur Dziekana – dr Andrzej Zachuta czwartek, 13.00 – 15.00 (na spotkania należy umawiać się telefonicznie) komunikat-dziekana-b-w-9-2016-2017 Dyżur Prodziekana – mgr…

Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeństwa służb mundurowych

Autorzy prezentowanej monografii wskazują na pewien rodzaj konsensusu, która pozwala na uzyskanie określonej spójności, wzajemnego korespondowania ze sobą przedstawionych efektów badań bezpieczeństwa. Proponowaną platformą jest kategoria naukowa, określana jako kultura bezpieczeństwa, wraz z jej trzema strumieniami: indywidualnym, społecznym i materialnym. Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeństwa służb mundurowych

System bezpieczeństwa publicznego Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prywatnego sektora ochrony

Szanowni Państwo, rekomendujemy studentom podręcznik dra Andrzeja Czopa. Podręcznik akademicki, autor: dr Andrzej Czop Dostępny jest już w wersji elektronicznej, niebawem ukaże się wersja drukowana. Andrzej Czop jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Przez 25 lat pełni służbę w Policji m.in. na stanowiskach Komendanta Miejskiego Policji w…