Sympozjum dotyczące bezpieczeństwa na wodzie

w dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się Sympozjum dotyczące bezpieczeństwa na wodzie. Konferencja odbyła się w miejscowości Charzykowy. Uczestniczyli w niej między innymi: WOPR Policja Straż miejska Straż pożarna dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI – Rektor WSBPI Apeiron Barbara Piwowarska – Kanclerz WSBPI…

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 22.03.2017 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Rektorowi naszej Uczelni dr. Juliuszowi Piwowarskiemu. Jako podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego wskazano książkę: Juliusz Piwowarski, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, ISBN 978‒83‒7467‒265‒8 oraz pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze. Serdecznie gratulujemy…

Wojskowo-Sportowe Liceum w Czerniowcach na Ukrainie

W dniach 20-22 lutego 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie w ramach realizacji umowy o współpracy odwiedziła Wojskowo-Sportowe Liceum w Czerniowcach na Ukrainie. Podczas wizyty odbyła się prezentacja Liceum, nasza delegacja została zapoznana z warunkami nauki oraz warunkami bytowymi licealistów. W trakcie spotkania z uczniami, ich rodzicami, gronem pedagogicznym i dyrekcją Liceum przedstawiciele WSBPI „Apeiron” przekazali…

Podkarpackie Targi Edukacyjne 2017

W dniach od 14 lutego do 17 lutego gościmy na Podkarpackich Targach Edukacyjnych. Przyszli kandydaci WSBPI Apeiron mają okazję uzyskać informacje na temat zasad rekrutacji i prowadzonych studiów I i II stopnia na Krakowskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz studiów I stopnia na Katowickim Wydziale Zamiejscowym.

Szkolenie walki wręcz dla służb mundurowych

W dniach 28-29 stycznia 2017 r. w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie odbyło się szkolenie walki wręcz dla służb mundurowych. Uczestnicy szkolili się miedzy innymi z: praktycznej nauki i doskonalenia indywidualnego z walki wręcz, praktycznej nauki i doskonalenia umiejętności współdziałania w zespole, praktycznej nauki i doskonalenia technik i taktyk interwencji, praktycznej nauki i doskonalenia…

Targi edukacyjne w Oświęcimiu

Instruktorzy z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” brali dzisiaj udział w XII Powiatowych Targach Akademickich w „Konarze” – Absolwent 2017.  Przyszli kandydaci na targach mieli okazję uzyskać rzetelne informacje na temat zasad rekrutacji na poszczególne Wydziały w WSBPI Apeiron oraz poznać wyposażenie treningowe używane podczas zajęć praktycznych na naszej Uczelni. Miejsce odbywania się targów to…

Podpisanie umowy o współpracy

W dniu dzisiejszym JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie dr Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI  podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Wyższa Szkoła Gospodarki jest najstarszą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja tej uczelni została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia…

Periodyzacja przygotowania sportowców

Jednym z najważniejszych celów osób zaangażowanych w bezpieczeństwo winno być utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej, wyspecjalizowanej w kierunku uprawianej konkurencji w danej dyscyplinie sportu. Realizacja tego celu wymaga ciągłego doskonalenia teoretyczno-metodycznych podstaw wieloletniego przygotowania, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach współzawodnictwa. W nowoczesnym świecie sport stanowi bowiem zjawisko masowe nie tylko z tego względu, iż czynne…

Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy dni i godziny pracy Dziekanatu w Krakowie: ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków poniedziałek , środa, czwartek, piątek, 9.00 – 17.00 wtorek – nieczynne ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków sobota – niedziela (zjazdowa), 9.00 – 17.00 zapisy@apeiron.edu.pl dziekanat2@apeiron.edu.pl tel. 12/422-30-68, +48/663-350-870 Dyżur Dziekana – dr Andrzej Zachuta czwartek, 13.00 – 15.00 (na spotkania należy umawiać się telefonicznie) komunikat-dziekana-b-w-9-2016-2017 Dyżur Prodziekana – mgr…

Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeństwa służb mundurowych

Autorzy prezentowanej monografii wskazują na pewien rodzaj konsensusu, która pozwala na uzyskanie określonej spójności, wzajemnego korespondowania ze sobą przedstawionych efektów badań bezpieczeństwa. Proponowaną platformą jest kategoria naukowa, określana jako kultura bezpieczeństwa, wraz z jej trzema strumieniami: indywidualnym, społecznym i materialnym. Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeństwa służb mundurowych