Vasil Levski National Military University

W dniach od 17 do 20 października 2016 r. gościliśmy na Vasil Levski National Military University w Bułgarii. JM Rektor dr Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI Apeiron miał wykłady dla studentów na Wydziale Sił Lądowych, Katedra bezpieczeństwa narodowego i regionalnego. Poniżej zamieszczamy tematykę wykładów: Koncepcja kultury bezpieczeństwa na przykładzie Japonii w epoce globalizacji. Podstawowe kategorie nauk o bezpieczeństwie. Kapitał…

Wywiad z JM Rektorem WSBPI Apeiron w Dzienniku Polskim

Dziś w Dzienniku Polskim ukazał się wywiad z JM Rektorem WSBPI Apeiron dr. Juliuszem Piwowarskim, prof. WSBPI. Tematem wywiadu jest Bezpieczeństwo nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Zagadnienia bezpieczeństwa znajdują się dzisiaj w centrum zainteresowania – władz, samorządów lokalnych oraz zwykłych ludzi. Proszę powiedzieć jak doszło do powstania kierowanej przez Pana uczelni? – Jej…

Terminy zajęć – studia stacjonarne 2016/2017 – semestr zimowy

Szanowni Studenci, studia licencjackie – tryb stacjonarny, poniżej przedstawiamy terminy zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017. W roku 2016: • październik: 15 – Inauguracja Roku Akademickiego poniedziałki: 17, 24, 31, środy: 19, 26, piątki: 21, 28, • listopad: poniedziałki: 7, 14, 21, 28, środy: 2, 9, 16, 23, 30, piątki: 4, 18, 25, • grudzień: poniedziałki: 5, 12,…

Terminy zjazdów – studia niestacjonarne 2016/2017 – po zmianach

Szanowni Studenci, studia licencjackie i magisterskie – tryb niestacjonarny, poniżej przedstawiamy harmonogram zjazdów w roku akademickim 2016/2017: w roku 2016: październik: 15 – Inauguracja Roku Akademickiego, 16, 28, 29, 30, listopad: 12, 13, 25, 26, 27, grudzień: 9, 10, 11, 16, 17, 18, w roku 2017: styczeń: 13, 14, 15, 27, 28, 29, luty: 10, 11, 12 + sesja, marzec: 10, 11,…

Góra Zelce – poszukiwania osoby zaginionej

Góra Zelce (Wyżyna Wieluńska) – praca, poszukiwania, szkolenie, podnoszenie kwalifikacji – tak nasi instruktorzy WSBPI „Apeiron” działają w nieznanym przez siebie terenie podczas poszukiwania osoby zaginionej. Do przeszukania rozległy teren i liczne formy krasowe – jaskinie (w tym: Jaskinia Niespodzianka, Stalagmitowa, Za Kratą, Dwuwylotowa, Draba, Mała, Profesora Samsonowicza), leje i szczeliny. Poniżej fotorelacja z poszukiwań.