Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Kursy

Polecamy NOWE SZKOLENIA:

1. Podstawy taktyki ochrony VIP w strefie zamachu IMW i/lub broń palna będącej jednocześnie strefą porażoną BŚT lub TŚP.
Czas szkolenia: ok. 6 godz.
Cena: 600 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 8 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

2. Ewakuacja: procedury, organizacja oraz współpraca służb.
Czas szkolenia: ok. 6 godz.
Cena: 300 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

3. Szkolenie Combat Close Quarters Life Support

 • Pierwszy krok (first step)

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 500 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • Drugi krok (second step)

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 500 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

4. Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej BLS AED. Celem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.
Czas szkolenia: ok. 7 godz.
Cena: 200 zł
Liczebność grupy: 6 osób (i jej wielokrotność)
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

5. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy − kończący się egzaminem państwowym i certyfikatem ratownika.
Czas szkolenia: 66 godzin (w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz conajmniej 41 godzin zajęć praktycznych)
Cena: 850 zł/os.
Liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

6. Taktyka rozpoznania pirotechnicznego jednostek pływających oraz nabrzeży pod linią wody − dla pracowników ochrony osobistej z ukończonym kursem nurkowym (CMAS, PADI).
Czas szkolenia: ok. 20 godz.
Cena: 1800 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 5 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

7. Taktyka i techniki rozpoznania pirotechnicznego

 • pojazdów samochodowych

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 • obiektów budowlanych

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy:  6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

8. Techniki i taktyka rozpoznania antysnajperskiego dla pracowników ochrony osobistej.
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 500 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

9. Taktyka działań interwencyjnych dla pracowników ochrony pełniących funkcję służb porządkowych organizatora imprezy masowej.
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 300 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

10. Taktyka i techniki działań ratowniczych w wybranych sytuacjach kryzysowych (katastrofa budowlana, pożar, skażenie TSP, BŚB i BŚT − dla pracowników ochrony osobistej).
Czas szkolenia: ok. 16 godz.
Cena: 600 zł/os.
Liczebność grupy: 10–30 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

11. Taktyka i techniki ochrony VIP’a w rejonie objętym konfliktem zbrojnym lub w rejonie podwyższonego ryzyka.
Czas szkolenia: ok. 18 godz.
Cena: 600 zł/os.
Liczebność grupy: 3–12 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

12. Taktyka ochrony transportów:

 • wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz innych przedmiotów wartościowych

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy 6 osób:
Termin:ok. do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • materiałów niebezpiecznych

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

13. Kurs nurkowania PADI OPEN WATER DIVER (OWD).
Czas szkolenia: Każdy absolwent kursu nurkowania uzyskuje certyfikat po wykonaniu prawidłowo wszystkich ćwiczeń zawartych  w programie kursu
Cena: 1150 zł/os
Minimalna liczebność grupy: 2-6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

14. Płetwonurek służb ochrony − każdy z kursantów musi posiadać własną maskę, płetwy, fajkę; ukończenie szkolenia uwieńczone jest wydaniem certyfikatu Open Water Diver oraz certyfikatu – Płetwonurek Służb Ochrony (PSO).
Czas szkolenia: Każdy absolwent kursu nurkowania uzyskuje certyfikat po wykonaniu prawidłowo wszystkich ćwiczeń zawartych  w programie kursu
Cena: 2000 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 2-6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

15. Taktyka posługiwania się bronią długą i krótką − broń główna i zapasowa.
Czas szkolenia: ok. 10 godz.
Cena: 550 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 2-4 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

16. Wybrane elementy strategii zapobiegania zamachom terrorystycznym dla komórek organizacyjnych:

 • obiektów przemysłowych

Czas szkolenia: ok. 6 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • obiektów wielkopowierzchniowych

Czas szkolenia: ok. 6 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

17. Działania ochronne w ochronie placówek dyplomatycznych.
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

18. Organizacja ochrony obiektów handlowych wielkopowierzchniowych lub przemysłowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych.
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

19. Działania poskutkowe zamachu terrorystycznego − procedury ewakuacyjne obiektów handlowych wielkopowierzchniowych lub przemysłowych.
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

20. Warsztaty z taktyki i technik interwencji z użyciem elektroszokerów (taserów).
Czas szkolenia: ok. 16 godz.
Cena: 450 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10-30 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

21. Taktyka rozpoznania i pirotechnicznego zabezpieczenia obiektu.
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

22. OCHRONA OSÓB − kurs podstawowy trwa 5 miesięcy (jedna sobota w miesiącu)
Cena:2500 zł/os.; płatność w miesięcznych ratach (500 zł/mies.) lub 2000 zł/os. jednorazowo,
Minimalna liczebność grupy: 4 osoby
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

23. OCHRONA OSÓB (Bodyguard Basic Skills) – kurs międzynarodowy organizowany przez International Bodyguard Association. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu IBA osobom, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin.
Czas szkolenia: ok. 60 godz.
Cena: 2200 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 15 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

24. OCHRONA OSÓB (cykl szkoleń specjalistycznych):

 • rekonesans przed wizytą osoby ochranianej

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • rozpoznanie kontrinwigilacyjne:

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • technika

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 550 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • planowanie przedsięwzięć, operacji i czynności ochronnych

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • rozpoznanie miejsc stałego i czasowego pobytu osoby ochranianej

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • taktyka przeciwdziałania porwaniom osób ochranianych

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • organizacja grupy ochrony VIP

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 10 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • taktyka posługiwania się bronią palną krótką w ochronie osób

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.
Liczebność grupy: 2–6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • taktyka posługiwania się bronią palną długą (pistolet maszynowy, karabinek automatyczny) w ochronie osób

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 550 zł/os.
Liczebność grupy: 2–6 osób
Termin: do uzgodnienia

Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 650 zł/os.
Liczebność grupy: 2–6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • taktyka strzelania z broni palnej długiej z pojazdów w trakcie ochrony VIP

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 650 zł/os.
Liczebność grupy: 2–6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • wykorzystanie dokumentacji fotograficznej rekonesansu w przygotowaniu wizyty VIP

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • taktyka działań ratowniczych w ochronie osób

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 4 osoby
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • planowanie wizyty VIP

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 250 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • taktyka i techniki interwencji fizycznej w ochronie osób

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 200 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • taktyka ochrony VIP w środkach komunikacji (pociąg, samolot, statek, jacht)

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 200 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

26. Podstawowe szkolenie strzeleckie z broni palnej długiej

 • Karabinek

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.
Liczebność grupy: 2–4 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • strzelba gładkolufowa

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.
Liczebność grupy: 2–6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 • pistolet maszynowy

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.
Liczebność grupy: 2–6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

27. Podstawowe szkolenie strzeleckie z rewolweru (rewolwer taktyczny –1)
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Liczebność grupy: 2–4 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

28. Zaawansowane szkolenie strzeleckie z rewolweru (rewolwer taktyczny – 2)

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.
Liczebność grupy: 2–4 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

29. Zaawansowane szkolenie strzeleckie z rewolweru (rewolwer obronny).
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.
Liczebność grupy: 2–12 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

30. Podstawowe szkolenie strzeleckie z pistoletu (pistolet taktyczny – 1).
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.
Liczebność grupy: 2–12 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

31. Zaawansowane szkolenie strzeleckie z pistoletu (pistolet taktyczny –2).
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 400 zł/os.
Liczebność grupy: 2–12 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

32. Zaawansowane szkolenie strzeleckie z pistoletu (pistolet obronny)
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.
Liczebność grupy: 2–12 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

33. Zaawansowane szkolenie strzeleckie z pistoletu (pistolet bojowy).
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.
Liczebność grupy: 2–12 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

34. Podstawy taktyki użycia broni palnej w środkach ochrony górnych dróg oddechowych

 • krótkiej (pistolet, rewolwer)

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 350 zł/os.,
Liczebność grupy: 2–6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

 • długiej (pistolet maszynowy, karabinek, strzelba gładkolufowa)

Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 450 zł/os.,
Liczebność grupy: 2–6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

35. Kurs jazdy ofensywnej dla pracowników ochrony osób.
Czas szkolenia: ok. 8 godz.
Cena: 2000 zł/os.
Minimalna liczebność grupy: 6 osób
Termin: do uzgodnienia
Zgłoszenia: zapisy@apeiron.edu.pl

 

Osoby posiadające własną lub służbową broń palną i chcące odbyć szkolenie z tą bronią, zobowiązane są zgłosić fakt jej posiadania przed rozpoczęciem szkolenia.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close