Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Rekrutacja online

Skąd się państwo o nas dowiedzieli:
Inne:


1. Dane osobowe


Nabór na miesiąc:

Typ studiów:

Kierunek:

Tryb studiów:

Nazwisko:

Nazwisko panieńskie:

Imiona:
Stan cywilny (wymagany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego):

Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:

Imiona rodziców:
Nazwisko panieńskie matki:

Źródła ubezpieczenia społecznego:

Obywatelstwo:
Narodowość (dla cudzoziemców):


2. Dane identyfikacyjne


Seria i numer dowodu osobistego:
Wydany przez:

PESEL:
NIP:

Numer paszportu:


3. Adres stałego zameldowania


Ulica:
Numer domu/mieszkania:

Kod pocztowy:
Miejscowość:

Województwo:
Wielkość miejscowosci:


4. Adres do korespondencji (pozostawić pola puste, jeśli pokrywa się z adresem zameldowania)


Ulica:
Numer domu/mieszkania:

Kod pocztowy:
Miejscowość:

Województwo:


5. Kontakt


Telefon:
E-mail:


6. Szkoła średnia


Typ szkoły:

Pełna nazwa ukończonej szkoły średniej:

Miejscowość:
Województwo:

Rok ukończenia szkoły:
Numer świadectwa:
Data wydania świadectwa:
Numer dyplomu:


6.1 Szkoła Wyższa (dla studiów podyplomowych)


Typ szkoły:

Numer dyplomu:

Miejscowość:
Województwo:

Rok ukończenia szkoły:
Numer dyplomu:
Data wydania dyplomu:


7. Stosunek do powszechnej służby wojskowej


Przynależność do WKU:

Numer książeczki wojskowej:

Stopień wojskowy:

Kategoria:


8. Orzeczenie o niepełnosprawności


Grupa:

Stopień:

Rodzaj niepełnosprawności:


9. Konto bankowe


Numer konta:

Nazwa banku:


10. Źródła utrzymania (wymienić wszystkie możliwe)


Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeby rekrutacji, procesu dydaktycznego i administracyjnego stosowanych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zm.)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close