Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Stypendia

Głównym celem opracowanego przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” systemu stypendialnego jest zapewnienie wsparcia studentom, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie, ale z powodów materialnych lub zdrowotnych nie mogą podjąć bądź kontynuować studiów. Zależy nam na tym, by system stypendialny był maksymalnie przejrzysty i atrakcyjny.

Ponadto, najzdolniejszy studenci uzyskują stypendium za wyniki w nauce i w sporcie. Środki przeznaczone na stypendia przyznawane są uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyznawaniem stypendiów zajmuje się powoływana przez Rektora Komisja Stypendialna, w której skład wchodzą m.in. studenci. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje wszystkim studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Stypendia Rektora

Studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają sukcesy zawodowe lub artystyczne lub uzyskują wysokie wyniki sportowe, mogą otrzymać stypendium Rektora. Środki przeznaczone na stypendia pochodzą z budżetu państwa. Stypendium Rektora można uzyskać po zaliczeniu pierwszego roku nauki.

 

Stypendia socjalne

Studenci, których sytuacja materialna jest trudna, mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie oraz stypendium na mieszkanie. Przyznanie stypendium socjalnego uzależnione jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym student ubiega się o stypendium. Stypendia socjalne przyznawane są na okres 10 miesięcy i pochodzą z budżetu państwa.

 

Zapomoga

W przypadkach szczególnych, spowodowanych trudną sytuacją życiową, studenci mogą starać się o przyznanie zapomogi. Istotne jest udokumentowanie trudnej sytuacji życiowej studenta przez odpowiednie organy (policja, straż pożarna, urząd pracy i inne). Zapomoga przyznawana jest w formie pieniężnej.

 

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczoną przez właściwy organ grupę inwalidzką, mają prawo ubiegać się o stypendium specjalne. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

 

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż termin składania dokumentów stypendialnych na rok akademicki 2018/2019 upływa dnia 23 października 2018 r.

Wzory druków:

 

Zał. nr 1 - oświadczenia

Zał. nr 2 - wniosek o stypendium socjalne

Zał. nr 2a

Zał. nr 2b - oświadczenie o braku dochodu

Zał. nr 2c - oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Zał. nr 2d - oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej

Zał. nr 2e - oświadczenie o utracie dochodu

Zał. nr 2f - oświadczenie o uzyskaniu dochodu

Zał. nr 3 - wniosek o stypendium specjalne dla osob niepełnosprawnych

Zał. nr 4 - wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zał. nr 5 - wniosek o zapomogę

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close