Pierwsza w Polsce uczelnia ściśle specjalizująca się w bezpieczeństwie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” sumiennie przygotowuje studentów do pracy w służbach mundurowych, poczynając od policji, wojska, poprzez agencje ochrony, na Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym kończąc. Dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy w jednostkach administracyjnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

W ofercie naszej uczelni, są zarówno studia stacjonarne (od poniedziałku do piątku) jak i studia niestacjonarne (co drugi weekend).

Warto wiedzieć, że jako student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, otrzymujesz również bezpłatną możliwość nauki w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard, dzięki której uzyskasz tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. Masz zatem szansę na zdobycie dwóch tytułów – licencjata i technika, poszerzając w ten sposób swoje kwalifikacje i wzmacniając pozycję na rynku pracy.