Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Celem studiów na tej specjalności jest stworzenie możliwości zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Studenci otrzymują również wiedzę z zakresu kryminalistyki, kryminologii oraz terroryzmu. Najważniejszym atutem specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny jest możliwość realizacji przedmiotów (33 tematy wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji) stanowiących treści policyjnego szkolenia podstawowego, co w związku z podpisaniem przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” porozumienia z Komendantem Głównym Policji, umożliwia odbycie krótszego szkolenia podstawowego. Studia na tej specjalności wyposażają absolwenta w skuteczne narzędzia do walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami. Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowani fachowcy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, ochrony VIP, bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Zdobyte wykształcenie merytoryczne i praktyczne daje podstawę do zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego. m. in. w straży miejskich, straży pożarnej, służbie celnej, SOK, SOL, straży granicznej, a zwłaszcza w policji. Absolwenci mają szansę zostać menadżerami sytuacji kryzysowych w urzędach, organizacjach pozarządowych i firmach, jak również w agencjach ochrony osób i mienia oraz w firmach consultingowych w zakresie bezpieczeństwa.

Proponowane przedmioty na specjalności bezpieczeństwo i porzadek publiczny:

  • podstawy prawne taktyki i dokumentowania działań ochronnych oraz konwojowanie,
  • procesowe i okołoprocesowe czynności w postępowaniu karnym,
  • podstawy prawa o ruchu drogowym i pełnienie służby na drogach,
  • elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • historia Policji oraz przekaz informacji do środków masowego komunikowania,
  • przestępczość nieletnich i uzależnienia,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego i prawa cywilnego (w tym administracja publiczna),
  • część ogólna prawa karnego, materialnego i prawa wykroczeń,
  • część szczególna prawa karnego, materialnego i prawa wykroczeń.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close