Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów wyższych na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Student w ramach kształcenia pozna organizację i zasady funkcjonowania państwa − jego ustrój, podział władzy, strukturę, zadania jego poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania i roli administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto, student nabędzie wiedzę związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz z problematyką przestępczości i sposobami jej zwalczania. Będzie rozumiał i potrafił analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

Absolwent nabędzie wysokie zdolności interpersonalne i będzie potrafił kierować małymi zespołami ludzkimi. Istotnym zagadnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego jest szybkość przekazu i dostępność informacji, dlatego też absolwent będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami łączności.

Absolwent opanuje nowożytny język obcy co najmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto, rozwinie swoją sprawność fizyczną. Będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej, a zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, na stanowiskach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, a także zapobieganiem i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych. Absolwent opanuje podstawowe zasady, procedury i medyczne czynności ratunkowe podejmowane w razie zagrożeń i katastrof.

Zostanie uruchomiony u każdego absolwenta naszej uczelni autonomiczny proces internalizacji praktycznych zagadnień, których realizacja zazębia się z funkcjonowaniem mechanizmów psychologicznych i socjologicznych. Służy temu japońska koncepcja „karada de oboeru” stosowana w wielu strukturach organizacyjno-zarządczych, a oznaczająca „uczenie się całym ciałem”. Prowadzi to do ukształtowania takiej sylwetki absolwenta, który zasadę odpowiedzialności i samodoskonalenia zintegrował zgodnie z powyższą koncepcją pełnego, komplementarnego psychofizycznego angażowania się w swoją profesję. Koncepcja jest zbieżna z misją uczelni i wyłącza udział studentów o wysokim stopniu niepełnosprawności.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close