Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Katowice

STUDIA PODYPLOMOWE - BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - KATOWICE


NOWA REKRUTACJA
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca 2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: kwiecień 2019 r.


INFORMACJE PODSTAWOWE

Jednostka prowadząca
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Nazwa studiów podyplomowych
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych – dyscyplina - nauki o bezpieczeństwie, prawo, administracja, zarządzanie

Opłata za studia podyplomowe
2 400 zł

Opłata za studia podyplomowe
Opłata rekrutacyjna – 100 zł
Opłata jednorazowa - 2 400 zł
Opłata semestralna - 2 x 1200 zł
Opłata ratalna – 9 x 270 zł

Numer konta: 87 1750 1048 0000 0000 2697 7808
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Z dopiskiem „Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”

Liczba semestrów – 2

Język wykładowy
Polski


KONTAKT

Adres
ul. Fryderyka Chopina 1/8a, 40-093 Katowice, III piętro

Telefon
+48 537 082 662 – mgr Radosława Rodasik – koordynator studiów
+48 32 205 13 25, – dziekanat

E-mail
science2@apeiron.edu.pl
www.apeiron.edu.pl

Godziny przyjęć w dziekanacie
Poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00


ZASADY REKRUTACJI

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:
1. Odpis lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
2. Kserokopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem).
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Wniosek o przyjęcie.
5. 2 fotografie.
6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 100 zł.

Wzory dokumentów do pobrania:

Kwestionariusz osobowy_studia_podyplomowe

Wniosek studia podyplomowe

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

Początek studiów
Studia uruchamiane są w sytuacji, jeżeli zainteresowana jest odpowiednia liczba kandydatów – tj. nie mniej niż 15.

Terminy i miejsce zajęć
Co do zasady zajęcia odbywają się raz w miesiącu weekendowo w godzinach od 10.00 do 19.00
Zajęcia odbywają się w Katowicach.


PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Ogólna charakterystyka studiów

1.1. Podstawowe informacje
Czas trwania studiów:
Liczba semestrów: dwa
liczba godzin: 120
Liczba punktów ECTS: 36

Obszar/Obszary kształcenia: nauki społeczne

Dziedzina/Dziedziny nauki: nauki społeczne, prawne, ekonomiczne
Dyscyplina nauki: o bezpieczeństwie, prawo, administracja, zarządzanie

PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE"
w WSBPiI „APEIRON” w KRAKOWIE

/dla Modułu I /

Kraków_Katowice

1.4 Organizacja studiów
Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminów oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.
Studia trwają 2 semestry i obejmują 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową.

2. Zakładane efekty kształcenia
Studia należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a dokładniej rzecz ujmując umiejscowione są w dziedzinach nauk: społecznych, ekonomicznych i prawnych. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów odwołują się przede wszystkim do następujących dyscyplin naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o administracji, prawa.

2.1. Słuchacze po zakończeniu studiów
mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:
1. Wydziałach Zarządzania Kryzysowego w urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
2. Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym,
3. Administracji samorządowej,
4. Przedsiębiorstwach posiadających struktury Obrony Cywilnej i zadania w zakresie bezpieczeństwa,

będą posiadali wiedzę w zakresie:
1. zadań i zasad funkcjonowania organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w warunkach kryzysu,
2. zadań administracji publicznej oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
3. realnych i potencjalnych zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych bezpieczeństwa w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym,
4. zagadnień społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwa,
5. kierowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
6. ratownictwa i logistycznego wsparcia zarządzania kryzysowego,
7. obrony cywilnej i bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej,

będą posiadali umiejętności w zakresie:
1. analizy zjawisk i zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
2. kierowania zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia,
3. prawidłowego posługiwania się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania zadania w zakresie bezpieczeństwa,
4. komunikowania się z otoczeniem, negocjowania, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji w sytuacjach kryzysowych,
5. zastosowania logistyki w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa,
6. wykonywania obowiązków w centrach zarządzania kryzysowego,
7. prowadzenia szkolenia z wybranych zagadnień bezpieczeństwa,
8. pracy w warunkach kryzysu i stresu,
9. korzystania z pomocy mediów w sytuacji kryzysowej,
10. opracowywania podstawowej dokumentacji planistycznej i raporty z zakresu reagowania kryzysowego.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close