Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Kraków

STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


NOWA REKRUTACJA
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca 2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: kwiecień 2019 r.


INFORMACJE PODSTAWOWE
Jednostka prowadząca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych
Nazwa studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi
Liczba semestrów – 2
Język wykładowy Polski
Opłata za studia podyplomowe 2 400zł
Odpłatność za studia
Opłata rekrutacyjna – 100 zł
Opłata jednorazowa - 2 400 zł
Opłata semestralna - 2 x 1200 zł
Opłata ratalna – 9 x 270 zł
Numer konta: 75 1750 1048 0000 0000 2672 9898
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie Z dopiskiem „Studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami ludzkimi”
Terminy i miejsce zajęć Co do zasady zajęcia odbywają się raz w miesiącu weekendowo w godzinach od 10.00 do 19.00 Zajęcia odbywają się w Krakowie


KONTAKT

Adres
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków Poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków, pok. 101 a (I piętro) sobota – niedziela (zjazdowa), 9.00 – 17.00

Telefon
+48 537 082 662 - mgr Radosława Rodasik - koordynator studiów
+48 12 422 30 68 - dziekanat

E-mail
science2@apeiron.edu.pl
www.apeiron.edu.pl

Godziny przyjęć w dziekanacie
Poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00


ZASADY REKRUTACJI
Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Wymagane dokumenty:
1. Odpis lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
2. Kserokopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem).
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Wniosek o przyjęcie.
5. 2 fotografie 35mmx45mm
6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 100 zł.
Wzory dokumentów do pobrania:
Kwestionariusz osobowy_studia_podyplomowe
Wniosek studia podyplomowe
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.
Początek studiów
Studia uruchamiane są w sytuacji, jeżeli zainteresowana jest odpowiednia liczba kandydatów – tj. nie mniej niż 12.


1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

1.1.Ogólna charakterystyka studiów

1. Nazwa studiów: Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Specjalności/moduły: nie dotyczy
3. Rodzaj studiów: studia podyplomowe, kwalifikacyjne (podstawa: Dz. U z 1997 r., Nr 109, poz. 704 zm., Dz. U. z 2004 r., Nr 246, poz. 2468), zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 5: poziomy 6–8 (Dz. U. 2016, poz. 1594)
4. Jednostka prowadząca: WSBPiI Apeiron w Krakowie
5. Czas trwania studiów: 2 semestry/180 godzin
6. Ilość punktów ECTS: 30
7. Minimalna ilość uczestników: 12

1.2. Ogólne i pośrednie cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.
Cel ten jest realizowany przez:
• przekazanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym;
• kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
• kształtowanie umiejętności projektowania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
• kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

Studia adresowane dla absolwentów szkół wyższych, którym potrzebne są kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego menedżera. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania kadrami. Nabycie tych umiejętności umożliwiają profesjonalnie prowadzone wykłady, a przede wszystkim liczne zajęcia o interaktywnym charakterze. Adresatami są także osoby zainteresowanych konkretnymi zadaniami w firmach, pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami.
Osiągnięcie głównego celu kształcenia możliwe jest dzięki realizacji poniższych efektów, które pozwolą słuchaczowi:
- poznać i zrozumieć prawne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także prawne aspekty uczestnictwa pracownika w przedsiębiorstwie. Słuchacz zdobędzie też wiedzę na temat działania przedsiębiorstwa oraz wiedzę na temat podstaw prawnych warunkujących funkcjonowanie działu kadr;
- rozwiązywanie praktycznych problemów w oparciu o przedstawiane przypadki lub problemy własnych firm, dzięki czemu rozwiną swą wiedzę i zdobędą praktyczne umiejętności w specyficznej dziedzinie, jaką jest gospodarka kadrami;
- poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludźmi, jak i w kierowaniu zespołem;
- poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów związanych z zasobami ludzkimi


PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

„ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI”

/WYKAZ PRZEDMIOTÓW, FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN ZORGANIZOWANYCH, LICZBA PUNKTÓW ECTS, FORMA ZALICZENIA I SEMESTRALNY PODZIAŁ PRZEDMIOTÓW/

Tabela

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close