Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Uczelnia

Podstawę prawną utworzenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie stanowi decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22.07.2005 (sygn.: DSW-3-WM-4001-545/05) udzielająca zezwolenia Juliuszowi Piwowarskiemu, jako założycielowi, na utworzenie niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej pod nazwą Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

 

Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru specjalności pozwalających na istotne poszerzenie wiedzy i umiejętności.

 

5 stycznia 2011 r. w Szczytnie Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, jako pierwszy Rektor w Małopolsce, podpisał porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

 

porozumienie

 

Na mocy tego porozumienia absolwenci naszej uczelni, którzy w trakcie studiów będą realizować przedmioty − 33 tematy wyznaczone przez KGP stanowiące treści policyjnego szkolenia podstawowego i w ciągu roku od zakończenia studiów zdecydują się wstąpić do policji, będą mogli odbyć krótsze szkolenia podstawowe nieobejmujące treści, z którymi zapoznali się podczas studiów. W ten sposób realizowane są zapisy nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (Dz. U. nr 126, 877 z późn. zm.). Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie jest pierwszą w Małopolsce wyższą uczelnią (a jedną z 12 w Polsce), z którą Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk, podpisał porozumienie w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków.

 

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy odbyło się w Szkole Policyjnej w Szczytnie 05.01.2011r.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close