Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Informacje dla kandydatów

EU flag-Erasmus+

O wyjazd na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy możesz ubiegać się jeśli spełniasz następujące warunki:
• jesteś studentem WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, w momencie wyjazdu i pobytu na stypendium nie przebywasz na urlopie dziekańskim;
• masz zaliczony co najmniej pierwszy rok akademicki;
• masz zaliczony semestr, poprzedzający termin wyjazdu.

Erasmus+_dla_kandydatów

Erasmus+ Student Charter_PL

Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone w Regulaminie Programu Erasmus+ (st. 4-5) (link do „Regulaminu Programu Erasmus+)

Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej. Listę uczelni partnerskich znajdziesz w zakładce „Uczelnie partnerskie”.

Okres studiów zrealizowanych za granicą stanowi integralną część studiów w uczelni macierzystej, więc nie musisz brać urlopu na Uczelni macierzystej.

Wyjeżdżając do uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus zachowujesz prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i kredytów przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

Stypendium przyznawane przez Komisję Europejską w programie Erasmus jest przeznaczone na pokrycie różnic kosztów utrzymania w kraju ojczystym a kosztami życia w kraju przyjmującym, a nie kosztów, które faktycznie ponosisz w trakcie w studiów za granicą.

W roku akademickim 2018/2019 będą obowiązywał podział na grupy pa następujące stawki stypendium:

Program Erasmus+ mobilność z krajami programu (KA103-2018).

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych
w konkursie 2018 roku

1. Mobilność studentów

Tabela A. Wyjazdy studentów na studia (SMS) i na praktykę (SMP) – stawki miesięczne

Kraje należące do danej grupy Studia Praktyka
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 € 600 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 € 550 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 400 € 500 €

 

Stypendium programu Erasmus+ jest wypłacane na konto w walucie Euro, dlatego musisz założyć takie konto w banku i przekazać jego numer na Uczelnie wypełniając Formularz Danych Bankowych. 70 % stypendium otrzymasz przed wyjazdem, a 30 % po powrocie po rozliczeniu się ze wszystkich wymaganych dokumentów.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close