Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Pracownicy administracyjni

Pracownicy administracyjni

W ramach programu Erasmus+ pracownicy administracyjni mają możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu odbycia szkoleń doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy trwają od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą powinny złożyć podanie w Biurze Współpracy z Zagranicą.

O wyjazdy mogą ubiegać się pracownicy Uczelni, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest „Indywidualny program szkolenia” STA Training Wzór, uzgodniony z instytucją przyjmującą. Indywidualny program szkolenia określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia, harmonogram pracy i zadania pracownika oraz wniosek o wyjazd. Wniosek pracownika na wyjazd

Osoby wyjeżdżające otrzymują wsparcie finansowe z programu Erasmus+, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Kwoty wsparcia indywidualnego obliczane są na podstawie poniższej tabeli:

Kraj przyjmujący Dzienna wysokość  dofinansowania w EURO
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry , Włochy 110
Hiszpania, FYROM (b. Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80

 

Osoba wyjeżdżająca zobowiązana jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w organizacji przyjmującej. Pakiet powinien obejmować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  oraz koszty leczenia.

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close