Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktyki

W ramach programu Erasmus+ student może wyjechać na praktykę studencką na okres od 2 do 12 miesięcy do zagranicznej firmy/przedsiębiorstwa, które zgodziły się przyjąć go na praktykę w ramach Erasmusa+. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

Nabór kandydatów na wyjazdy prowadzi uczelnia. Podstawowym kryterium oceny kandydatów jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka. Student musi znać dany język obcy w takim stopniu, aby móc brać aktywny udział w działalności instytucji przyjmującej. Zagraniczna firma może także określić dodatkowe kryteria.

Przed wyjazdem student podpisuje umowę na realizację wyjazdu w celach odbycia praktyki i porozumienie o programie praktyki.

Umowa dotycząca wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium określa warunki odbywania praktyki, wypłaty i rozliczenia stypendium (czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty i warunki rozliczenia). Student podpisuje umowę z uczelnią macierzystą przed wyjazdem.

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2018/19 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

Kraje należące do danej grupy

 

Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 500

Porozumienie o programie praktyki określa program i przebieg praktyki i stanowi podstawę uznania i zaliczenia praktyki przez uczelnię macierzystą. Porozumienie jest podpisywane przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnie.

Ubezpieczenie

Przed wyjazdem każdy stypendysta Erasmusa+ jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych (EKUZ), którą można uzyskać w oddziałach NFZ. EKUZ obowiązuje wyłącznie w krajach UE. Przy wyjeździe do krajów z poza obszaru UE (np. Turcji) należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Po zakończeniu praktyki przedsiębiorstwo wydaje studentowi i jego uczelni „Zaświadczenie (certyfikat) o odbyciu praktyki”. Uczelnia uznaje praktykę zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przed wyjazdem i wpisuje ją do dorobku studenta zgodnie z procedurami stosowanymi w uczelni.

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close