Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Wyjazd krok po kroku

PRZED WYJAZDEM

Formalności.
W zależności od uczelni, do której wyjeżdżasz, pakiet wymaganych dokumentów i terminy będą się różnić. Dla tego zajrzyj na stronę uczelni, do której wyjeżdżasz, i zapoznaj się z informacjami odnośnie dokumentów i terminów. Najczęściej wymagane dokumenty to:
1) formularz aplikacyjny (Application Form),
2) Learning Agreement (LA),
3) wniosek o zakwaterowanie,
4) Transcript of Records (wykaz dotychczasowych osiągnięć w nauce),
5) kopia paszportu,
6) zdjęcia.

Wszystkie dokumenty możesz złożyć za pośrednictwem uczelnianego koordynatora programu Erasmus+: mail: martapankiv@apeiron.edu.pl; tel.: +48 535 082 794.

Po dopełnieniu wszelkich formalności uczelnia przyjmująca wyda List akceptacyjny.

Najważniejszym z dokumentów jest Learning Agreement (LA), czyli dokładny program studiów uzgodniony pomiędzy uczelnią macierzystą, uczelnią przyjmującą i studentem przed jego wyjazdem na stypendium. Przed wypełnieniem LA zapoznaj się z listą przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w semestrze w którym wyjeżdżasz w WSBPI „Apeiron” i z katalogiem przedmiotów proponowanych w tym że semestrze na uczelni partnerskiej. Z tego katalogu wybierz przedmioty którymi zastąpisz przedmioty, które byś realizował w uczelni macierzystej. Koordynator uczelniany programu Erasmus+ oraz Dziekan wydziału pomogą Ci wybrać przedmioty i wypełnić LA. Pamiętaj, że ten dokument musi być podpisany przez Koordynatora programu. Żeby wyjazd oraz semestr zostały zaliczone musisz zdobyć 30 ECTS. Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania LA znajdziesz tutaj.

Stypendium programu Erasmus+ jest wypłacane na konto w walucie Euro, dlatego musisz założyć takie konto w banku i przekazać jego numer na Uczelnie wypełniając Formularz Danych Bankowych.

Ubezpieczenie zdrowotne.
Żeby móc korzystać z zakresu świadczeń zdrowotnych za granicą, musisz przed wyjazdem uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W celu uzyskania karty należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ:
• wniosek o wydanie EKUZ;
• zaświadczenie o odbywaniu studiów w innym państwie członkowskim UE/EFTA, które wyda Ci uczelnia macierzysta.

Pamiętaj, że Karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem i nie jest tożsama z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego zalecamy dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Test językowy.
Jako student biorący udział w programie przed wyjazdem będziesz musiał przystąpić do testu językowego on-line. Jednak wynik testu nie ma wpływu na decyzję dotyczącą wyjazdu. Osobom, które nie osiągają zadowalającego poziomu będzie proponowany udział w bezpłatnym kursie językowym on-line.

Wyżej wymienione dokumenty (LA, Formularz Danych Bankowych, List akceptacyjny z uczelni przyjmującej, Karta EKUZ) są niezbędne do podpisania Umowy finansowej między studentem a uczelnią macierzystą.

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań lub kłopotów w trakcie załatwiania powyższych formalności zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc: mail: martapankiv@apeiron.edu.pl; tel.: +48 535 082 794.

W TRAKCIE POBYTU NA STYPENDIUM

Po przyjeździe do uczelni przyjmującej może okazać się, że program studiów został zmieniony i nie będziesz mógł zrealizować zaplanowanego i zatwierdzonego w programie kursu. W takiej sytuacji możesz wnieść zmiany do swojego LA poprzez wypełnienie części LA „During the Mobility” (podczas mobilności, zmiany do programu studiów). Te zmiany muszą być zaakceptowane przez obydwu Koordynatorów programu Erasmus+: w uczelni przyjmującej oraz rodzimej. Na załatwienie tej formalności masz 30 dni po przybyciu na stypendium.

Status uczestnika programu Erasmus+ pozwala Ci korzystać z takich samych praw jak studenci na uczelni przyjmującej równocześnie nakładając takie same obowiązki. Te prawa i obowiązki są zapisane w Karcie Studenta Erasmusa.

Wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie będą zarejestrowane w dokumencie o nazwie „Transcript of Records” (świadectwo zaliczenia semestru z ocenami).

PO POWROCIE

Po powrocie do kraju składasz w uczelni macierzystej Zaświadczenie o czasie pobytu (Uwaga! Daty pobytu musza zgadzać się z datami w Umowie). Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) wysyłany jest przez uczelnie zagraniczną. Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłana ankieta on-line, dotycząca Twojego pobytu za granicą, wypełnienie której jest konieczne do rozliczenia się z wyjazdu i wypłaty pozostałych 30% stypendium. Będziesz również proszony o przystąpienie do testu językowego on-line, sprawdzającego postęp znajomości języka obcego.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close