Punkt naborowo-dziekanatowy
Kraków: +48 12 422 30 68
+48 663 350 870
Katowice: +48 32 205 13 25
+48 534 082 592
   

Współpraca zagraniczna

 

National Academy of Sciences of Ukraine Kyiv University of Law

do rektora


IMACSSS

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika

Rektor Akademii Sił Zbrojnych imienia gen. Stefanika w Liptowskim Mikulaszu Brig. gen. doc. Ing. Boris Durkech, PhD. i rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie dr Juliusz Piwowarski 10 października 2012 podpisali porozumienie o współpracy.
Jego celem jest budowanie partnerstwa między obiema instytucjami w ramach dialogu w dziedzinie nauki i badań. Umowa ma przyczynić się do wymiany doświadczeń, informacji, materiałów i publikacji naukowych, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, a także do wymiany studentów i nauczycieli akademickich.
Partnerstwo obu stron będzie dążyć do upowszechnienia wyników finansowych przez nie projektów. Współpraca w różnych dziedzinach będzie regulowana umowami szczegółowymi.


Estern European Development Agency

European Association For Security


Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie dr Juliusz Piwowarski podpisał porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Wyższą Szkołą Bezpiecznego Biznesu w Koszycach w dniu 16.12.2010 r.

Koszyce


European Forum For Urban Safety

Członek – kandydat zarejestrowany w budapesztańskim biurze EFUS. Organizacja ta została założona w 1988r. w Barcelonie. Ma za zadanie zapobieganie przestępczości i wspierania władz lokalnych i krajowych zrzeszając ze sobą 300 miast.


Foundation For Public Safety of Hungary

Reprezentowana przez dr Ferenc Tóthoraz dr Béla Danielisz pełniącego także funkcję Wiceprzewodniczącego E.F.U.S. oraz Przewodniczącego Komisji Ochrony Porządku Publicznego Miasta Budapeszt. Konkretnym efektem podpisanej umowy jest powstanie bratniego Instytutu Węgierskiego „Apeiron-Claritas” zajmującego się metodami administrowania bezpieczeństwem oraz wystosowanie przez Komisję Ochrony Porządku Publicznego miasta Budapeszt zaproszenia dla 10 wyróżniających się studentów naszej Uczelni do odbycia rokrocznie (od 2010) szkolenia bądź praktyki zagranicznej w jednostkach administracji samorządowej oraz specjalnych jednostkach policji na terenie Budapesztu.


European Institute for Public administration

Europejski Instytut Administracji Publicznej.


Akademia Służb Porządku Publicznego w Budapeszcie

Interesująco zapowiada się możliwość współpracy ze Strażami Obywatelskimi Republiki Węgier poprzez praktyki, staże, wymianę doświadczeń, w formie szkoleń i udziału w konferencjach naukowych.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close