W ramach struktur Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” funkcjonuje Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie, Filia w Katowicach oraz Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu.

Uczelnią kieruje Rektor dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI. Działania Rektora wspiera Kanclerz Barbara Piwowarska.