W ramach struktur Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” funkcjonuje Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Zamiejscowy Wydział w Katowicach.

Uczelnią kieruje Rektor dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI. Działania Rektora wspiera Kanclerz Barbara Piwowarska.