Targi edukacyjne w Oświęcimiu

Instruktorzy z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” brali dzisiaj udział w XII Powiatowych Targach Akademickich w “Konarze” – Absolwent 2017.  Przyszli kandydaci na targach mieli okazję uzyskać rzetelne informacje na temat zasad rekrutacji na poszczególne Wydziały w WSBPI Apeiron oraz poznać wyposażenie treningowe używane podczas zajęć praktycznych na naszej Uczelni. Miejsce odbywania się targów to…

Podpisanie umowy o współpracy

W dniu dzisiejszym JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie dr Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI  podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Wyższa Szkoła Gospodarki jest najstarszą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja tej uczelni została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia…

Periodyzacja przygotowania sportowców

Jednym z najważniejszych celów osób zaangażowanych w bezpieczeństwo winno być utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej, wyspecjalizowanej w kierunku uprawianej konkurencji w danej dyscyplinie sportu. Realizacja tego celu wymaga ciągłego doskonalenia teoretyczno-metodycznych podstaw wieloletniego przygotowania, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach współzawodnictwa. W nowoczesnym świecie sport stanowi bowiem zjawisko masowe nie tylko z tego względu, iż czynne…