apeiron-uczelnia
Uczelnia Apeiron

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie  została stworzona na bazie wieloletniego doświadczenia pasjonatów, biorących pod uwagę bieżące potrzeby rynku. Jednym z nich jest Juliusz Piwowarski, Założyciel i Rektor Uczelni, który przez kilkanaście lat zajmował się specjalistycznym szkoleniem Kompanii Antyterrorystycznej, jednocześnie studiując dziedziny niezbędne dla rozwoju i podniesienia jakości tzw. „umysłu wojownika”.

Począwszy od filozofii, psychologii i logiki, poprzez typowe i pożyteczne metody związane z wychowaniem fizycznym, aż po techniki i taktykę niezbędną dla efektywnych działań w oddziałach specjalnych.

Aktualności
Opinie o nas
Nasze galerie

XX SECURITY FORUM Kraków 2024

Prof. dr hab. inż. Andrzej Żebrowski Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie XX SECURITY FORUM Kraków 2024 Bezpieczeństwo zawsze było i jest podstawową potrzeba jednostki, grupy społecznej, narodu, państwa, a także środowiska międzynarodowego w skali globalnej. Jest zjawiskiem dynamicznym, zależnym od sytuacji w jakiej państwa funkcjonują. Bezpieczeństwo ma związki nie tylko z…

Studia Kraków, Katowice i Wrocław: Bezpieczeństwo Publiczne i Indywidualne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie to placówka oferująca najwyższą jakość edukacji – tak w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Prowadzimy studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz liczne kursy specjalistyczne. To pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania studentów, którzy zdecydowali się związać swoją ścieżkę kariery zawodowej z szerokorozumianymi kwestiami bezpieczeństwa. Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne przygotowanie zawodowe, co przekłada się na łatwość w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia.

Dlaczego bezpieczeństwo? Uczelnia, która otwiera przed Tobą ciekawą ścieżkę kariery

bezpieczenstwoNaszą ofertę edukacyjną kierujemy do osób, które nie widzą dla siebie miejsca za przysłowiowym biurkiem. Jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią ściśle specjalizującą się w bezpieczeństwie. Sumiennie przygotowujemy do pracy w służbach mundurowych – policji, wojsku, agencjach ochrony, a nawet Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym. W ofercie naszej uczelni, są zarówno studia stacjonarne (od poniedziałku do piątku) jak i studia niestacjonarne (co drugi weekend).

PSYCHOLOGIA w Krakowie i Wrocławiu

positivestudia podyplomowe psychologii i jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, których absolwenci również mają szanse na zatrudnienie w służbach mundurowych i jednostkach administracyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny. Jako uczelnia wyspecjalizowana w kwestiach bezpieczeństwa z sukcesami przygotowujemy absolwentów do pracy w prywatnych agencjach ochrony i mienia oraz agencjach detektywistycznych.

PRAWO kierunek w Krakowie

Apeiron prawoUnikatowe, pięcioletnie studia praktyczne w Apeiron w Krakowie – jedyne takie na kierunku Prawo! Nasz program został stworzony z myślą o dynamicznie zmieniającym się świecie prawa i rynku pracy. Oferujemy nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne od drugiego semestru, ale również rozwój kompetencji osobistych. Absolwenci zyskują kompetencje do podjęcia pracy w obszarze prawniczym oraz dalszego kształcenia. Nowoczesne studia magisterskie, które przygotują Cię praktycznie do wyzwań sektora prawnego.