SECURITY FORUM 2018, 44 CICA

SECURITY FORUM 2018  44 CICA 05‒07 czerwca 2018 Kraków CEL KONFERENCJI Konferencja ma charakter cykliczny i stanowi interdyscyplinarne/ transdyscyplinarne forum wymiany myśli na temat badań bezpieczeństwa. Edycja w 2018 r. jest współorganizowana z międzynarodową organizacją CICA stowarzy¬szoną w the Union of Interentional Associations. CICA powstała 35 lat temu w Hiszpanii jako Coloqiuos Internationales sobre Cerbero…