Praktyki studenckie ERASMUS+

Drodzy Studenci, drogie Studentki   Uprzejmie informujemy, że WSBPI „Apeiron” w Krakowie oferuje możliwość wyjazdu na trzymiesięczną praktykę w ramach programu Erasmus+ do firmy Security Detek (Koszyce, Słowacja). Firma ta prowadzona jest przez naszego współpracownika, dr. Petera Havaja – byłego antyterrorystę, który obecnie wykłada w Wyższej Szkole Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach. Odbycie praktyk w firmie…

KONKURS “Młodzi naukowcy na jubileusz 10-lecia Nauk o Bezpieczeństwie”

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie ogłasza KONKURS Młodzi naukowcy na jubileusz 10-lecia Nauk o Bezpieczeństwie 10 najlepszych tekstów zostanie opublikowanych w dwóch kolejnych numerach (czerwiec 2022 r. i grudzień 2022 r.) punktowanego czasopisma naukowego (5 pkt MEiN) “Kultura Bezpieczeństwa“. Termin nadsyłania zgłoszeń: do końca marca 2022 r.  …