zapytanie ofertowe

Informacja o zapytaniu ofertowym nr 2/2023

  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie” Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt jest współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Projekt Program zwiększenia dostępności w Wyższej…