PSYCHOLOGIA

positive

PRAWO

Apeiron prawo

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

PRAWO

Szukasz dobrej edukacji prawniczej, która przygotuje Cię na każdą okoliczność?

 

Zapraszamy na jednolite, pięcioletnie studia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron. To jedyny taki kierunek w Krakowie! Został specjalnie zaprojektowany w taki sposób, abyś był gotowy na zmieniający się rynek pracy i prawa. Co nas wyróżnia?

 

Działalność prawna, kariera biznesowa, a może badanie innych możliwości w tym zakresie? Nasz program da ci narzędzia potrzebne do doskonalenia się w tym kierunku. Wychodzimy poza schemat i oprócz wiedzy i praktyki oferujemy Ci rozwój kompetencji osobistych, interpersonalnych i intelektualnych.

 

Jesteśmy w pełni otwarci na udogodnienia dla naszych studentów. Uczelnia znajduje się w ścisłym centrum miasta. Dziekanat czynny jest codziennie od 9 do 17. Ponadto istnieją rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Apeiron prawoKładziemy ogromny nacisk na kształcenie praktyczne – takie zajęcia zaczynają się już w drugim semestrze. Wierzymy, że student po ukończeniu kierunku powinien w pełni odnaleźć się nie tylko na rynku pracy, ale przede wszystkim w ciągle zmieniającym się świecie prawa. Dlatego kształcimy wielokierunkowo, z indywidualnym podejściem. Umiejętności przystosowania się do ciągłych zmian, świadomość odpowiedzialności, skutki prawne i potrzeba ciągłego doskonalenia siebie. To zyskują nasi studenci.

 

Ukończenie studiów umożliwia absolwentowi nie tylko realizację dowolnej aplikacji prawniczej, ale także kontynuowanie edukacji i podjęcie się studiów trzeciego stopnia. Absolwent będzie miał również kompetencje do pracy w różnych jednostkach organizacyjnych na stanowiskach związanych z obsługą prawną oraz możliwość samodzielnego wykonywania wybranego zawodu prawniczego.

 

Jeśli interesują Cię innowacyjne, jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, które przygotują Cię na każdą ewentualność w tym sektorze – zapisz się już dzisiaj. Apeiron.

PSYCHOLOGIA

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym.

Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

 

Na studia psychologiczne zapraszamy do siedziby WSBPI „Apeiron” w Krakowie. Oferowane przez naszą uczelnię studia magisterskie na kierunku Psychologia zostały ujęte w profilu praktycznym. Duży nacisk kładziemy na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych, co przekłada się nie tylko na dużą łatwość znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia, ale przede wszystkim na faktyczną umiejętność pracy z pacjentem.

W ramach realizowanego programu nauczania nasi studenci:

  • rozwijają kompetencje ułatwiające prace z ludźmi,
  • poznają specyfikę kontaktu w relacji pomagania,
  • uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej,
  • poznają różne formy interwencji terapeutycznych.

Ze względu na podstawową specjalizację Uczelni możemy zapewnić sumienne przygotowanie oraz wsparcie doradcze dla kandydatów planujących rozwój kariery w służbach mundurowych i jednostkach administracji. Studentom stwarzamy liczne okazje do zgłębiania specyfiki potrzeb psychologicznych, z jakimi borykają się pracownicy służb mundurowych różnego rodzaju i szczebla. To w sposób znaczący przekłada się na przygotowanie do wykonywania zawodu i ułatwia znalezienie zatrudnienia w tych środowiskach.

Dlaczego warto wybrać studia niestacjonarne  z psychologii?

Studia niestacjonarne (dawniej określane jako studia zaoczne) z psychologii to opcja dla każdego, jednak najbardziej skorzystają z niej aktywni zawodowo i posiadający rodziny. Tydzień wypełniony obowiązkami domowymi i zawodowymi nie pozwala Ci na inną formę studiowania? Niestacjonarne (zaoczne) studia z psychologii to szansa na podniesienie kwalifikacji czy uzupełnienie wykształcenia w formie, która jest dla Ciebie wygodna. Dlatego też, kiedy szukasz własnej ścieżki rozwoju, u nas znajdziesz opcje pozwalające Ci zrealizować marzenia bez konieczności ponoszenia dużych wyrzeczeń.

Studia psychologiczne: jednolite studia magisterskie

Kandydatów na studia zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wymogami rekrutacyjnymi, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Umożliwiamy studiowanie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, każdorazowo zapewniając realizację pełnego programu kształcenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Pierwsza w Polsce uczelnia ściśle specjalizująca się w bezpieczeństwie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” sumiennie przygotowuje studentów do pracy w służbach mundurowych, poczynając od policji, wojska, poprzez agencje ochrony, na Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym kończąc. Dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy w jednostkach administracyjnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

W ofercie naszej uczelni, są zarówno studia stacjonarne (od poniedziałku do piątku) jak i studia niestacjonarne (co drugi weekend).

Warto wiedzieć, że jako student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, otrzymujesz również bezpłatną możliwość nauki w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard”, dzięki której uzyskasz tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia. Masz zatem szansę na zdobycie dwóch tytułów – licencjata i technika, poszerzając w ten sposób swoje kwalifikacje i wzmacniając pozycję na rynku pracy.

do góry