Oferta studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe oraz rozwinąć zdobyte umiejętności. Studia podyplomowe prowadzone są na kierunkach:

  • Metodologia nauk badań o bezpieczeństwie
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy, m.in. w instytucjach państwowych (firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska), na stanowiskach zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem państwa, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochroną osób i mienia oraz do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

Podejmując kształcenie w ramach studiów podyplomowych uczestnik bierze udział w specjalistycznych wykładach, poszerza swoją wiedzę oraz kompetencje praktyczne. Studia podyplomowe umożliwiają również zdobycie kompetencji naukowych oraz umiejętności w zakresie funkcjonowania w środowisku naukowym – poznaje się metodologię prowadzenia badań naukowych oraz ich publikowania w czasopismach naukowych Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” .

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób chcących umocnić swoją pozycję zawodową oraz zyskać przewagę na rynku pracy. Słuchacze dzięki studiom podyplomowym mają możliwość uzyskania awansu na wyższych szczeblach kadry zarządzającej oraz umożliwiają rozwój kariery naukowej.

System studiów jest elastyczny – został dostosowany do potrzeb osób pracujących.

 

Studia podyplomowe prowadzone są ONLINE

Oferta specjalna

Dla absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie promocja na studia podyplomowe. Teraz całość za 2700 zł!

Zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „ APEIRON” w Krakowie nr 7/2022/2023, z dnia  21.07.2022 r. w sprawie: opłat za studia podyplomowe prowadzone w WSBPiI ,,Apeiron” w Krakowie