Security Forum 2017 – materiał filmowy

Security Forum 2017 Subdyscypliny nauk o bezpieczeństwie 06-07 czerwca 2017 Kraków CEL KONFERENCJI Konferencja miała stanowić interdyscyplinarne/ transdyscyplinarne forum wymiany myśli na temat badań bezpieczeństwa. Planowana konferencja była inspirowana wyodrębnieniem w Polsce nowej dyscypliny nauk o bezpieczeństwie wyrażonym w akcie administracyjnym Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2011 r.). Celem…