I.mk

Konferencja w U.M.K. Psychospołeczne Uwarunkowania Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.

Psychospołeczne Uwarunkowania Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży: Głębsze Spojrzenie   Przybliżenie problemu: W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o zaburzeniach zachowania u dzieci i młodzieży. Niemniej jednak, aby zrozumieć ich genezę i podjąć skuteczne działania naprawcze, niezbędne jest dogłębne zrozumienie psychospołecznych uwarunkowań tych zaburzeń. 1. Rodzinne środowisko wychowawcze Nie tylko przemoc czy konflikty rodzinne…

LXVII CICA – XVIII SECURITY FORUM KRAKÓW 2023

LXVII CICA – XVIII SECURITY FORUM KRAKÓW 11–12th may 2023 // 11–12 maja 2023   Welcome / Zapraszamy   GŁÓWNI ORGANIZATORZY CICA International Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie   Współorganizatorzy instytucjonalni   Bułgaria – Narodowy Uniwersytet Wojskowy im. Wasyla Lewskiego, Hiszpania – Uniwersytet Nebrija, Kolumbia – Psicobiosocial and Violence Study Institute…