I.mk

Konferencja w U.M.K. Psychospołeczne Uwarunkowania Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.

Psychospołeczne Uwarunkowania Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży: Głębsze Spojrzenie   Przybliżenie problemu: W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o zaburzeniach zachowania u dzieci i młodzieży. Niemniej jednak, aby zrozumieć ich genezę i podjąć skuteczne działania naprawcze, niezbędne jest dogłębne zrozumienie psychospołecznych uwarunkowań tych zaburzeń. 1. Rodzinne środowisko wychowawcze Nie tylko przemoc czy konflikty rodzinne…