Narodowa Akademia Prokuratury Ukrainy w Kijowie

W dniach 14 – 15 grudnia 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie przebywała z wizytą w Narodowej Akademii Prokuratury Ukrainy w Kijowie. Podczas wizyty została podpisana Umowa o współpracy między dwiema instytucjami. Kierownictwo naszej Uczelni i Akademii w Kijowie omówiło perspektywy przyszłych wspólnych działań, w tym wymiany kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenia szkoleń, kursów, organizacji konferencji,…

Wizyta w Instytucie Zarządzania Ochrony Państwowej Ukrainy

W dniach 23-24 listopada 2017 r. władze Uczelni w ramach realizacji Umowy o współpracy gościły w Instytucie Zarządzania Ochrony Państwowej Ukrainy. Podczas spotkania z kierownictwem Instytutu zostały omówione perspektywy współpracy pomiędzy dwiema instytucjami, w tym wymiany kadry, możliwości realizacji programu podwójnych dyplomów, organizacji wspólnych projektów, podpisania umowy w ramach programu Erasmus+. Wizyta w Kijowie łączyła…

16 października 2017 r.

Na zaproszenie Władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI oraz Kanclerz Uczelni Barbara Piwowarska uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego 2017/2018 tej krakowskiej Uczelni. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości.

Wizyta na Uniwersytecie Nebrija w Madrycie

W dniach 18-20 września 2017 r. delegacja WSBPI „Apeiron” w Krakowie przebywała z oficjalną wizytą na Uniwersytecie Nebrija w Madrycie. Delegacji przewodniczył Rektor WSBPI „Apeiron” w Krakowie dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI. W skład delegacji wchodzili: Kanclerz Uczelni Barbara Piwowarska, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Janusz Gierszewski, redaktor prowadzący czasopisma naukowego „Security Dimensions: International &…

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Koszyce drugie co do wielkości miasto Republiki Słowackiej, nazywane „stalowym sercem Słowacji” z racji największej huty żelaza, która znajduje się na terenie miasta. Samo miasto leży w historycznym regionie Abov (20 km od granicy z Węgrami i po 90 km od granic Polski i Ukrainy). Miasto w roku 2013 wraz z francuską Marsylią zostało wyróżnione…

Security Forum 2017 – materiał filmowy

Security Forum 2017 Subdyscypliny nauk o bezpieczeństwie 06-07 czerwca 2017 Kraków CEL KONFERENCJI Konferencja miała stanowić interdyscyplinarne/ transdyscyplinarne forum wymiany myśli na temat badań bezpieczeństwa. Planowana konferencja była inspirowana wyodrębnieniem w Polsce nowej dyscypliny nauk o bezpieczeństwie wyrażonym w akcie administracyjnym Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2011 r.). Celem…

Wizyta na Akademii Sił Lądowych w Sibiu (Rumunia)

W dniach 14-17 czerwca 2017 r. odbyła się wizyta władz i wykładowców WSBPI “Apeiron” w Krakowie na Akademii Sił Lądowych w Sibiu (Rumunia). Wizyta odbyła się w ramach realizacji na naszej uczelni programu Erasmus+. W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej nauczycieli akademiccy przeprowadzili szereg wykładów dla studentów. Odbyło się spotkanie władz Uczelni z kierownictwem uczelni goszczącej,…

Wizyta na Universidade Autónoma de Lisboa

W dniach 16-19 maja 2017 r. gościliśmy na Universidade Autónoma de Lisboa. Wizyta odbyła się w ramach realizacji na naszej Uczelni programu Erasmus+. W trakcie wizyty Władze Uczelni odbyły spotkanie z JM Rektorem Uniwersytetu Prof. José Amado da Silva. Delegacja z WSBPI Apeiron uczestniczyła w trzeciej Międzynarodowej konferencji “Beyond Borders. People, Places, Ideas”, w której brali udział…

Akademia Obrony w Brnie

W dniach 29 – 31.05.2017 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron w Krakowie gościła na Akademii Obrony w Brnie w ramach programu Erasmus+. Podczas wizyty nasi wykładowcy dali wykłady dla studentów Akademii. JM Rektor dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI brał czynny udział w Dniu Erasmus+, w ramach którego została przeprowadzona prezentacja naszej Uczelni. Delegacja z WSBPI Apeiron odwiedziła również…