Porozumienie o współpracy między 11. Batalionem Remontowym a WSBPI Apeiron

Dnia 9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 11. Batalionem Remontowym, reprezentowanym przez Dowódcę ppłk. Ireneusza Maślankę. Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania m.in. poprzez: wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego, oraz…

Porozumienie z 11. Batalionem Dowodzenia

Dnia 9 marca 2020 roku w Żaganiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Porozumienie o współdziałaniu z 11. Batalionem Dowodzenia, reprezentowanym przez Dowódcę ppłk. Ireneusza Mikę. Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań służących wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego, oraz edukacji dla bezpieczeństwa,…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

13 lutego 2020 roku w Pyskowicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Umowę o współpracy z Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Edytę Mierzwę. Umowa ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym, badawczym i wdrożeniowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska akademickiego ze…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

14 lutego 2020 roku w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła umowę o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych, reprezentowanym przez Dyrektora mgra Lesława Ogona. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnej współpracy dydaktyczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej, badawczej i wdrożeniowej, w tym umożliwienie szeroko rozumianego współdziałania środowiska akademickiego ze środowiskiem szkolnym.…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

Dnia 21 lutego 2020 roku w Łaziskach Górnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Jadasz. Celem Umowy jest m.in. stworzenie przestrzeni i warunków do wzajemnego współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym, badawczym i wdrożeniowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska…

Umowa o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach

13 stycznia 2020 roku w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach, reprezentowaną przez ppłk. mgr. Mirosława Stefanowa. Strony zobowiązały się m.in. do wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy; umożliwienia i zabezpieczenia rozwoju zawodowego studentów, żołnierzy i pracowników badawczo-dydaktycznych, oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji obronności i szeroko…

Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”

20 lutego 2020 roku w Katowicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Porozumienie o współpracy z Fundacją Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych i Ich Rodzin „SALUT”,reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Matyjaszczyka. Porozumienie tworzy przestrzeń i warunki do współdziałania, a zamiarem Stron jest wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw służących popularyzacji i…

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie

12 lutego 2020 roku w Knurowie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” zawarła Umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, reprezentowany przez Dyrektor mgr Grażynę Dąbrowską. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania dydaktyczno-wychowawczego, kulturalno-oświatowego, badawczego i wdrożeniowego, a przede wszystkim umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowisk akademickich i…

Umowa o współpracy z Państwowymi Szkołami Budownictwa – Zespołem Szkół im. Powstańców Śląskich

13 lutego 2020 roku w Bytomiu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” podpisała Umowę o współpracy z Państwowymi Szkołami Budownictwa – Zespołem Szkół im. Powstańców Śląskich, reprezentowanym przez Dyrektor mgr Annę Hylę. Celem Umowy jest stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania stron w obszarach dydaktyczno-wychowawczym, kulturalno-oświatowym i badawczym, a przede wszystkim umożliwienie szeroko rozumianej…

Zgrupowanie zimowe 2020 – materiał filmowy

WSBPI Apeiron corocznie organizuje zimowe i letnie zgrupowania szkoleniowe dla studentów Uczelni. Podnoszą one sprawność fizyczną oraz intelektualną uczestników. W trakcie trwania zgrupowań odbywają się liczne zajęcia m. in. z taktyk i technik interwencji, sportów i sztuk walki, pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący szkolenia to wykwalifikowana kadra instruktorów, trenerów i funkcjonariuszy służb mundurowych. Poniżej zamieszczamy film…