Periodyzacja przygotowania sportowców

Jednym z najważniejszych celów osób zaangażowanych w bezpieczeństwo winno być utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej, wyspecjalizowanej w kierunku uprawianej konkurencji w danej dyscyplinie sportu. Realizacja tego celu wymaga ciągłego doskonalenia teoretyczno-metodycznych podstaw wieloletniego przygotowania, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach współzawodnictwa. W nowoczesnym świecie sport stanowi bowiem zjawisko masowe nie tylko z tego względu, iż czynne…

Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy dni i godziny pracy Dziekanatu w Krakowie: ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków poniedziałek , środa, czwartek, piątek, 9.00 – 17.00 wtorek – nieczynne ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków sobota – niedziela (zjazdowa), 9.00 – 17.00 zapisy@apeiron.edu.pl dziekanat2@apeiron.edu.pl tel. 12/422-30-68, +48/663-350-870 Dyżur Dziekana – dr Andrzej Zachuta czwartek, 13.00 – 15.00 (na spotkania należy umawiać się telefonicznie) komunikat-dziekana-b-w-9-2016-2017 Dyżur Prodziekana – mgr…

Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeństwa służb mundurowych

Autorzy prezentowanej monografii wskazują na pewien rodzaj konsensusu, która pozwala na uzyskanie określonej spójności, wzajemnego korespondowania ze sobą przedstawionych efektów badań bezpieczeństwa. Proponowaną platformą jest kategoria naukowa, określana jako kultura bezpieczeństwa, wraz z jej trzema strumieniami: indywidualnym, społecznym i materialnym. Psychospołeczne i aksjologiczne determinanty kultury bezpieczeństwa służb mundurowych

System bezpieczeństwa publicznego Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prywatnego sektora ochrony

Szanowni Państwo, rekomendujemy studentom podręcznik dra Andrzeja Czopa. Podręcznik akademicki, autor: dr Andrzej Czop Dostępny jest już w wersji elektronicznej, niebawem ukaże się wersja drukowana. Andrzej Czop jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Przez 25 lat pełni służbę w Policji m.in. na stanowiskach Komendanta Miejskiego Policji w…

Vasil Levski National Military University

W dniach od 17 do 20 października 2016 r. gościliśmy na Vasil Levski National Military University w Bułgarii. JM Rektor dr Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI Apeiron miał wykłady dla studentów na Wydziale Sił Lądowych, Katedra bezpieczeństwa narodowego i regionalnego. Poniżej zamieszczamy tematykę wykładów: Koncepcja kultury bezpieczeństwa na przykładzie Japonii w epoce globalizacji. Podstawowe kategorie nauk o bezpieczeństwie. Kapitał…